Doğum Haritasında Venüs’ün Yanması Ne Demektir?

Doğum Haritasında Venüs’ün Yanması Ne Demektir?

Mitolojik efsaneler arasında, doğum haritasında Venüs'ün yanması ifadesinin simgelediği bir an var ki, bu da Afrodit'in büyüleyici doğuşudur. Tanrıça, Roma mitolojisinde Venüs, Yunan mitolojisinde Afrodit olarak bilinir.

Afrodit, Kronos ile babası Uranüs'ün yüzleşmesinden sonra doğmuştur. Annesi Gaia'nın isteği üzerine Chronos, testislerini Kıbrıs adası yakınlarında okyanusa attıran babasını hadım etti.

Dökülen kan nedeniyle gökyüzü kırmızıya döndü.  Şafak vakti, hoş kokulu bir esintiden gelen gelgitten sonra sakinleşen denizköpüğünün içinden daha önce hiç görülmemiş güzellikte bir kadın çıkıyor.

Böylece herkes tarafından saygı duyulan ve hayranlık duyulan aşk ve güzellik tanrıçasının doğuşu gerçekleşmiş oluyor.  Venüs!

Astrolojide Doğum haritalarında, Venüs ne anlama geliyor?

Astrolojide Venüs Boğa ve Terazi burcunun yöneticisidir.

Venüs aşkın, romantizmin, ortaklıkların, paranın, güzelliğin, sanatın ve zevklerin gezegenidir. Birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuzdan ve şefkat gösterdiğimizden bahsetmektedir.

Venüs sevgiyi emreden yıldız olmasına sahiptir ancak lojan çok daha fazlasıdır. Anlaşmalarla, güzellikle ve her insanın, para da dahil olmak üzere kendisini karşılaması, her şeyle olan ilişkisiyle ilgilidir.

Venüs bize neye değer verdiğimizi, çevremizde neleri güzel bulduğumuzu gösterir. Güzellik bakanın gözündedir derken, Venüs'ün merceğinden bahsediyoruz. Bizi neyin çektiğini ve neyi çektiğimizi bize söyler. Venüs birleştirir, uyum sağlar, estetik ve zevk getirir.

Doğum haritalarında (astral harita) Venüs öne çıkan insanlar büyüleyici, hoş ve keskin bir sanatsal anlayışa sahipler. Gergin yönleriyle ise narsist, tembel ve hatta obur olma eğilimi yaratabilir.

Venüs bize aşkın dilini anlatır. Kendini tanımanın bir yolu olarak görülebilir. Bu enerjiyle bağlantı kurmak bizi uyumlu alışverişlerin yoluna ve yolculuğumuzun daha zengin ve daha zevkli bir zevkine götürür.

Venüs gezegeni ve Venüs elementlerde

Ateş burçlarındaki Venüs (Koç, Aslan ve Yay): Sevgiyi dürtüsel, tutkulu ve büyük jestlerle gösterir ve algılar.

Toprak burçlarındaki Venüs (Boğa, Başak ve Oğlak): Sevgiyi pratik bir şekilde, özenle gösterir ve algılar. Somut ve istikrarlı ilişkiler ararlar.

Hava burçlarındaki Venüs (İkizler, Terazi ve Kova): Sevgiyi kelimelerle gösterir ve algılar. Sevginin sözlü olarak ifade edilmesi gerekir, sürekli zihinsel uyarılmaya ihtiyaç duyarlar.

Venüs su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık): Sevginin duygusal ifadelerine açıktırlar, romantizme eğilimli olarak kendilerini derinden verirler.

Doğum Haritasında, Venüs Yanması Nedir?

Bir gezegenin yanık olduğunu nasıl anlarız?

Bir gezegen, Güneş'e 8,5 derece açıklıkla kavuşum yapıyorsa, o gezegen “yanık” olarak tabir edilir. Örneğin, Güneş 20 derece Başak burcunda yer aldığında, herhangi bir gezegen Başak burcunun 11,5 derecesinden başlayarak, 28,5 derecesine kadar Güneş'e kavuşum yapıyorsa o halde gezegen yanıktır.

Venüs yanması nedir?

Geleneksel astrolojide bir gezegenin güneşe çok yakın olması yanık olarak adlandırılmıştır. Bu güneşin bir malefik yani kötücül olarak çalıştığı konumu gösterir. Modern astrolojiye göre bu daha çok bir kavuşum açısı olarak kabul edilmiştir. Yanma konusu hakkında bilgiler çeşitli ve tartışmalı olsalar da, öncelikle günümüzde en fazla kullanılan tanımlama yanık bir gezegenin gücünü kullanmakta yetersiz kalacağıdır. Doğum haritasında Venüs'ün yanması bu doğrultuda düşünülebilir. Bu tanımı hâlâ daha tartışmalı olmakla birlikte, yanık gezegenlerin bulunduğu burç ve gezegenin kendi enerjisi hakkında birtakım problemler verseler de, aslında belirli konularda önemli bir güç verdiğini de gözlemlenebilir.

Yani, gücünü kullanmakta yetersiz kalacağı öngörülmüş, gezegene kötü etiketi yapıştırılmıştır. Yanık bir Venüs; birebir ilişkiler, para kazanma ve sosyal ilişkiler konusunda problemlere açık bir görünüm verebilir ancak bu, belirli bir dereceye kadar iyileştirilebilir bir durumdur.

Yanıklık kavramı, bir gezegenin Güneş’e açısal değer ile uzaklığı ile tespit edilebilen bir durumdur. Bir gezegen güneş’i +/- 8 drece uzaklıkta ise ki bu aralığı bazı kaynaklar 8,5 derece olarakta belirler,  buna yanık gezegen adı verilir. Yanık gezegen konusu hassas bir konudur, doğum haritasında Venüs'ün yanması değerlendirilirken yanıklığın uzaklığı da göz önüne alınmalıdır. Yanık gezegen, isminden de anlaşılabileceği gibi, yanan gücünden güç kaybeden, temsil ettiklerini yeteri kadar güçlü bir şekilde ortaya koyamayan (İyi veya kötü), yanık olduğu için problemler yaratan, hayatımızda yeteri kadar verim alamadığımız gezegeni temsil eder.  Yanık gezegen durumunda, birçok kitapta yazan bilginin aksine özellikle AY yanmaz şeklinde düşünceler mevcuttur. Bu düşünce aynı zamanda AY dışında bütün gezegenler yanar olarak da değerlendirilmektedir. Bunun nedeni ise Ay ve Güneş bir bütünü oluşturan çok önemli 2 kavramdır, biri bilinçaltını ifade ederken bir diğeri bilinçli durumu, her ikisi de kutsal ışıklardır ve zaten AY başlı başına ışığını güneşten almaktadır. Bu yüzden birçoğunun aksine AY’ın yanık durumda olabileceği görüşünün kabul edilmediği de olmaktadır.

Yanık gezegen’in Güneş’e uzaklık derecesinin yanı sıra, uzaklaşan bir açıda mı yoksa yakınlaşan bir açıda mı olduğu da oldukça önemlidir. Bu iki örnekle açıklanabilir. Örneğin doğum haritasında Güneş 20 derece ikizler burcunda olsun. Venüs ise 15 derece ikizler burcunda yer alsın. Burada Venüs yakınlaşan bir yanık gezegen durumdadır. Burada kişi doğduktan sonra yıllar geçtikçe bu yanık gezegen etkisini hayatında çok daha net ve keskin bir şekilde hissedilecektir. Bir diğer yandan eğer Venüs; 25 derece ikizler burcunda olsa idi, kişi bu yanık gezegen etkisini yıllar geçtikçe daha az deneyimleyecek ve etkisi giderek zayıflayacaktı. Bu yüzden doğum haritasında Venüs'ün yanması da değerlendirilirken Güneş’e yaklaşan mı yoksa uzaklaşan mı olduğu önem taşır.

Bir diğer önemli hususta, Güneş’e uzaklık durumudur. Bir gezegen Güneş’e ne kadar uzaksa yanıklığı da o kadar azdır. Örnek olarak, Güneş 20 derece ikizler burcunda, Venüs’te 22 derece ikizlerde olduğu varsayalım. Bir başka haritada ise Güneş 20 derece ikizlerde, Venüs ise 26 derece ikizlerde olsun. Her iki örnekte de Venüs’ler yanmakta fakat ikinci örnekte ki daha az yanmaktadır. Benzetme yapmak gerekirse buna biri çok pişmiş bir diğeri ise az pişmiş denebilir. Bu yüzden gezegenin yanık olması çok önemlidir ama Güneş’e olan uzaklığı da yanığın gücünü belirleyen bir faktördür.

Yanık gezegeni tespit ederken haritayı oluşturulduğunda peki yanık gezegen olup olmadığını nasıl kontrol edilir. Örneğin Güneş 20 Derece kova burcunda olsun, kova burcunda yer alan 19,18,17,16,15,14,13,12 ve 21,22,23,24,25,26,27,28 derecede olan tüm gezegenler yanık pozisyondadır. Güneş eğer bir burcun ilk veya son derecelerinde ise ve herhangi bir diğer gezegenin Güneş’e uzaklığı bir önceki veya bir sonraki burca denk düşüyorsa, bazı kaynaklara göre bu gezegenlerin yanmayacağını iddia edilmektedir, fakat diğer bir görüşe göre ise bunlar da yanık pozisyondadır.

Eğer doğum haritasında kötücül yerleşimde olan bir gezegen yanıyor ise, bu onun vereceği zararı en aza indirgeyeceğini söylenmektedir. Bununla beraber, eğer gezegen rahat etmediği bir yerleşimde ise ve bir de yanık ise durum daha da can alıcı bir noktaya dönüşebilir. Örneğin Venüs Akrep burcunun 12 derecesinde olsun (Venüs akrep burcunda zarar gördüğü bir yerleşimdedir) Güneş’te 15 derece akrep burcunda olsun, burada Venüs hem yanmakta hem de zararlı olduğu için kişinin yaşamında ki venüsyen konularda iki kat daha fazla negatif yönde etkisini gösterecektir.

Ama diyelim ki Venüs güçlü yerleşimde Boğa burcunda olsun ve Güneş’e yakın bir mesafede olsun, Venüs yine yanacaktır ve güç kaybederek, sinecektir ama etkisi bir Venüs’ün akrep burcunda olduğu kadar zararlı ve tehlikeli bir hale dönüşmeyecektir. Bu yüzden bir gezegenin Zodyak durumu da yanıklığın gücü ve etkisi konusunda oldukça önem kazanacaktır.

Doğum Haritasında Venüs'ün Yanması Neyi İfade Eder?

Venüs: Zevk veren konular, keyifli zamanlar, aşk, cinsellik, hoşlanma, beğeniler, güzellikler, maddi konular, eğlenceli işler ve konular, barış, sanatsal konular, giyim kuşam, alış-veriş

Doğum haritasında Venüs'ün yanması, astrolojik olarak özel bir durumu ifade eder. Bu, Venüs gezegeninin Güneş'e çok yakın bir konumda olması ve bu yakınlığın belirli bir derece aralığında olması durumunda meydana gelir. Astrolojiye göre, her gezegenin kendi enerjisi ve temsil ettiği nitelikler vardır. Venüs, aşk, ilişkiler, güzellik, sanat, zevkler ve maddi değerlerle ilişkilendirilir. Güneş'e çok yakın olduğunda, Venüs'ün bu özellikleri "yanık" olarak kabul edilir, bu da gezegenin enerjisinin zayıfladığı ve temsil ettiği niteliklerin hayatımızda tam olarak ifade edilemeyebileceği anlamına gelir.

Doğum haritasında Venüs'ün yanması durumunda, bir kişinin aşk ve ilişkilerle ilgili konularda, güzellik ve sanat algısında, maddi konularda ve zevk alınan şeylerde zorluklar yaşayabileceği düşünülür. Bu, özellikle birebir ilişkiler ve sosyal etkileşimlerde anlaşılmazlık ve memnuniyetsizlikle kendini gösterebilir. Doğum haritasında Venüs'ün yanması var ise Venüs'ün temsil ettiği zevk alma kabiliyeti ve estetik duygusu etkilenebilir, böylece kişi hayatında daha az tatmin olabilir.

Bununla birlikte, modern astroloji bu "yanık" durumu farklı şekillerde yorumlar. Yanıklık, gezegenin enerjisini tamamen kaybettiği anlamına gelmez; bazen bu, belirli bir yaşam alanında daha fazla odaklanmayı ve dönüşümü teşvik edebilir. Yanık Venüs'ün olumsuz etkileri, kişinin farkındalığını ve çabalarını artırarak, zamanla iyileştirilebilir ve geliştirilebilir.

Doğum haritasında Venüs'ün yanması, özellikle Güneş'e olan açısal mesafeye, Venüs'ün bulunduğu burca ve diğer gezegenlerle olan etkileşimlere bağlı olarak farklı biçimler alabilir. Doğum haritasında Venüs'ün yanması, kişinin ilişkiler ve güzellik konularında derinlemesine çalışmasını gerektirebilir, böylece bu alanlarda daha derin bir anlayış ve olgunlaşma sağlayabilir.

Bu astrolojik durumun mitolojik bağlamı, Afrodit'in (Venüs) doğuş hikayesiyle sembolik bir paralellik taşır. Mitolojide Afrodit'in deniz köpüğünden doğuşu, yaratılışın ve güzelliğin saf bir ifadesi olarak görülür. Astrolojide, Doğum haritasında Venüs'ün yanması, bu temel niteliklerin hayatımızda nasıl ifade edileceğine dair bir keşif ve dönüşüm sürecini temsil edebilir. Kişisel gelişim yolculuğunda, Venüs'ün "yanık" durumu, bu alanlarda daha bilinçli ve uyumlu olmayı öğrenme fırsatı sunar

Etiketler: Doğum Haritasında Venüs’ün Yanması
Nisan 20, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.