Semböller

 • Şubat 27, 2024 Semböller

  Ancak yogaya olan ilginin artmasıyla birlikte söz konusu sembol dünya genelinde tanınmaya başlamıştır. Namaste, avuç içlerinin çenenin biraz altında ve göğüs hizasında birleştirilmesi olarak simgelenebilir. Bu simge farklı amaçlarla kağıda dökülmüş, dekoratif ürünlere ve takı eşyalarına da ilave edilmiştir.

  Namaste
 • Şubat 27, 2024 Semböller

  Derin düşünme, sakinleşme ve dinginleşme için başvurulan meditasyon aynı zamanda kişinin olumlama yaparak yaşamdan beklentileri kendi üzerine çekmesini de sağlar. Bu araçlar yorumlanarak bazı soruların cevaplarına ulaşılabilmektedir. Runelar bu yönüyle tarot kartlarına da benzetilebilirler.

  Rune
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Sinastri haritasında iki kişinin doğum haritaları birleştirilerek gezegen açıları evler yorumlanır. Bunun içi kesin olarak doğum gününe, doğum saatine ve doğum yerlerine ihtiyaç duyulur. Haritalar birçok ilişki analizinin yapılmasını sağlar. Yalnızca romantik ilişkilerde değil, arkadaşlıkta ve iş ilişkilerinde de sinastri analizinden yardım alınabilir. Böylelikle ilerleyen dönemlerde neler yaşanabileceği ve hangi sorunların yaşanabileceği hakkında bilgi edinilebilir.

  Sinastri Haritası
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Boyanan bir fırçayla daire çizilmesi sonucunda oluşmaktadır. Uçlardan biri daha kalın ve belirginken diğeri azalan boyadan dolayı ince yapıdadır. Ayrıca bu sembole ensö adıyla seslenmek ve ensö zen çemberi demek de mümkündür. Günümüzde de farklı amaçlarla kullanılmakta, hem hazır şekilde alınmakta hem de istenen bir nesnenin üzerine bireysel olarak çizilebilmektedir.

  Zen Çemberi
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Yaşam Çiçeği sembolü de uzun yıllardır spiritüel amaçla kullanılan bir ifadedir. Bu sembolün kendi içerisinde bazı gizli manalara da sahip olduğu düşünülür. Sembol, farklı dinlerde ve inanış biçimlerinde yer edinmeyi başarmıştır. Hatta yaşam ağacını ortaya çıkaran esas olgunun da yaşam çiçeği olduğuna inanılmaktadır.

  Yaşam Çiçeği
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu rakama bağlı olarak değerlendirilen motiflerden biri de üçlü spiraldir. Günümüzde Sicilya’nın sembolü olarak kullanılsa da Man Adası ve Fransa’nın batı bölgesi için de bu sembol kullanılmaktadır. Orijinalinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğundan dolayı, üçlü sarmal motifi herkes tarafından kullanılabilmektedir.

  Üçlü Spiral
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu diyagram, sahip olduğu güçler ve enerjiler sayesinde yaşamın her anına bereket katmaktadır. İsim anlamıysa servet çağı demektir. Sembolün bulunduğu her alan kişiye ferah bir ortam oluşturmakta, yaşamı zenginleştirmekte ve maddi gücü arttırmaktadır. Kişinin temizlenmesi ve korunması gibi durumlarda da güçlü etkilere sahiptir.

  Sri Yantra
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Sonsuzluk sembolü şeklindedir ancak altılı bir kombinasyonu bulunmaktadır. Güzel enerjilere sahip olduğundan dolayı uğurlu olduğuna inanılmaktadır. Genellikle kişinin rahatlaması ve şansının açılması için tercih edilmektedir. Ancak oluşturduğu etkiler arasında enerji temizlemek de olduğundan dolayı her kullanıcıda farklı faydalar gösterebilme özelliği bulunmaktadır.

  Sonsuz Düğüm
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Kağıt üzerinde 5 köşeye sahip bir yıldız olarak çizilir ancak anlamı bundan çok daha fazlasıdır. Kadim topluluklar tarafından da kullanılan bu sembolün enerjisi ve etkisi son derece kuvvetlidir. Yani, Pentagram günlük yaşama ve kişisel gelişim uygulamalarına da entegre edilebilecek bir yapıya sahiptir.

  Pentagram
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Kısa çizgiler, her iki tarafta da eşit açıya sahiptir. Aynı zamanda barış sembolü olarak beyaz güvercin ve zeytin dalı öne çıkmaktadır. Ancak meditasyonlarda kullanılan ve herkes tarafından bilinen ana sembol daire şeklinde olandır.

  Peace
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembol, bazı tanımlamalara göre lotusun içerisinde taşıdığı mücevher olarak nitelendirilmektedir. Simgesel olarak üçüncü göz çakrasıyla uyum sağladığı bilinir. Bu yönüyle ağırlıklı olarak sezgiler ve duygular üzerinde etkisi olduğu kabul edilmektedir.

  Om
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Zaman içerisinde söz konusu semboller daha farklı anlamlar kazanmaya başlamış, duygu ve düşünceler açısından düzenleyici olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde evrensel semboller daha çok meditasyon ve yoganın bir parçası olarak nitelendirilmektedir. İnsanların bu işaretlere bazen istem dışı maruz kaldığıyla karşılaşılması da mümkündür. Gün içerisinde sürekli göze çarpan bir simgenin varlığı tespit edilirse, sembolün manası, neyi temsil ettiği ve kullanım alanları hakkında ufak bir araştırma yapılması tavsiye edilir.

  Mandala
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu bağlamda lotus aromasına ve sembolüne ürünlerde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kutsal anlam yüklenen diğer çiçek ve bitkilere benzer biçimde Lotus Çiçeği de evrensel bir sembol değeri kazanmıştır. Sembolün kullanıldığı ortamdaki canlı ve cansız tüm varlıkların enerjisinin değiştiğine inanılmaktadır.

  Lotus Çiçeği
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Şifa verici yapısı sayesinde ruhsal ve bedensel iyileştirmeler için tercih edilmiştir. Gerçekliğin ve doğruluğun sembolü olduğu gibi bazı tanrı ve tanrıçalarla da eşleştirilmiştir. Kızılderililerin inancında da karanlığı dağıtan ve aydınlık oluşturan bir sembol olarak kullanılmış, pek çok nesnede yer alan bir figür haline gelmiştir.

  Kuş Tüyü
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembole Khalsa Crest ismiyle hitap etmek de mümkündür. Sihizmin önemli bir motifi olduğu gibi anlamı da oldukça önemlidir. Manevi ve dünyevi güçleri temsil ettiğinden dolayı insanlara güç veren bir enerjisi sahiptir. Titreşimi yüksek olduğu içinse yalnızca kişiye değil bulunduğu alandaki herkese etki etmektedir. Ayrıca bu motifin hem giyilerek hem de dekoratif olarak kullanılabilmesi mümkündür.

  Khanda
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembol ağırlıklı olarak Mısır mitolojisinde yer edinmiştir. Ancak sembol hakkında detaylı sayılabilecek bazı araştırmalarla karşılaşmak da mümkündür. Horus’un Gözü, mitolojik açıdan Ankh (Yaşam Çarmıhı) ile birlikte en çok tanınan simgeler arasında kabul edilmektedir.

  Horus’un Gözü
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembol, diğer spiritüel işaretlere benzer biçimde kendi içerisinde türlü anlamlar barındırmaktadır. Doğru yerde ve doğru şekilde kullanıldığındaysa kişinin yaşam yolculuğu açısından rehber olarak rol üstlenmektedir.

  Hayat Ağacı
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Fatma’nın Eli olarak tanınan Hamsa sembolüyle de çoğu gelenekte karşılaşılabilir. El simgelerin enerjisinden doğru faydalanabilmek için ortaya çıkışları ve kullanım alanları hakkında fikir sahibi olmak son derece önemlidir.

  Hamsa
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Diğer kadim kültürlere göre güneşi temsil ettiği düşünülse de gayatri mantrada asıl bahsedilen ilahi bir ışıktır. Bu ışığın vücuda girmesi ve kişiye fayda sağlaması içinse mantradan yardım alınmaktadır. Ancak her gelenekte farklı anlamlar kazanmış, dolayısıyla farklı şekillerde kullanılmaya başlanmıştır.

  Gayatri Mantra
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Sembolize edildiği zamansa bir file dönüştürülmüştür. Bilgeliğin sembolü olan bu fil büyük başlıdır ve bir insan gibi ayakta durmaktadır. Görsel içinde var olan her nesneninse kendine has anlamları bulunmaktadır. Dolayısıyla titreşimi ve enerjisi oldukça yüksek olan bir görseldir.

  Ganesh
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Hinduizm ve Budizm başta olmak üzere pek çok dinde aynı anlamı taşımaktadır. Sembole göre kişinin sınırsız yeniden yaşama hakkı vardır ancak her yaşamında eskisinden bazı izler taşımaktadır. Dolayısıyla eski yaşamında iyi olanlar ödüllendirilirken bazı hesaplar açık kalabilir ve diğer hayatta bu borçların ödenmesi gerekebilir.

  Dünya İlaç Çarkı
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Ejderha sembolü kullanmak da kişinin kendini daha rahat ve güçlü hissetmesine yardımcı olur. Nesnenin titreşimi yüksekse enerjinin temizlenmesinde de etki gösterir. Özellikle Çin ve Türk mitolojilerinde yer aldığından dolayı oldukça yaygın şekilde kullanılan ve enerjisine inanılan bir motiftir.

  Dragon
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembol kelime olarak “dhar ve dhri” kullanılarak türetilmiştir. Doğruluk, vazife, doğa ve düzen gibi manalara sahiptir. Köken olarak Budizm inancında yer edinmeyi başarmış olan bu sembol içerisinde, farklı anlamlar taşıyan 8 çubuk bulunmaktadır.

  Dharma Çarkı
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Oldukça popüler bir değer gören bu yıldız hakkındaki araştırma ve konuşmalar, günümüzde de yaygın biçimde devam etmektedir. Davud’un Yıldızı, simgesel olarak pek çok din ve inanışta yer edinmeyi başarmıştır. Buna karşılık, sembol ağırlıklı olarak Yahudilik ile bağdaştırılmaktadır.

  Davud’un Yıldızı
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Çifte mutluluk sembolü de oldukça güçlü bir enerjiye sahip olan motiflerden biridir. Bu sembol, evlilik ve kısmet olarak anlamlandırıldığından dolayı çoğunlukla yalnızlar ve sorunlu ilişkilerde tercih edilmektedir. Sembol sayesinde gerçek aşkı bulmak ve bulunan aşkı korumak mümkün olur. Dolayısıyla kişinin pek çok ıstırabı bu sembol sayesinde ortadan kaybolur.

  Çifte Mutluluk
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Üstelik çok yaygın olduğundan dolayı yaşamın hemen hemen her alanında karşılaşılabilmektedir. Hristiyanlar bu işareti yalnızca ibadet için kullanmış olsa da diğer insanlar farklı amaçlar dolayısıyla tercih etmektedir.

  Çarpaz İsa’nın Gücü
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu sembol antik dönemde tanrılarla bağdaştırılmış, tek yılanlı tıp sembolüyle karıştırılmıştır. Ancak zaman içinde tıpta yaygınlaşmış ve iki farklı amaçla da kullanılmaya başlanmıştır. Bir asa olduğu içinse habercilikle eşleştirilmiş, dolayısıyla pek çok meditasyonda kullanılabilir hale gelmiştir.

  Caduceus
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Yaygın olarak kullanılan sembollerden farklı olarak Buddha, dini bir anlama sahiptir. Çok eski zamanlardan bu yanan kullanılan sembol, ilham gücünü kaybetmemiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu bağlamda, Buddha temasına heykeller başta olmak üzere sanatın ve günlük yaşamın bazı alanlarında rastlamak mümkündür.

  Buddha
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Aslında hayatın çok karmaşık olmadığını, yalnızca yaşamın farkındalığına sahip olunması gerektiğini öğretir. Yaşam alanlarında kullanıldığı içinse doğru yönlerde kullanılması, yanlış yerlere konumlandırmamaya özen gösterilmesi gerekir.

  Bagua
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Bu rakama bağlı olarak değerlendirilen motiflerden biri de üçlü spiraldir. Günümüzde Sicilya’nın sembolü olarak kullanılsa da Man Adası ve Fransa’nın batı bölgesi için de bu sembol kullanılmaktadır. Orijinalinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğundan dolayı, üçlü sarmal motifi herkes tarafından kullanılabilmektedir

  Üçlü Spiral
 • Şubat 24, 2024 Semböller

  Spiritüel sembollerle benzer biçimde bir anlamı da yaşam olarak nitelendirilir. Sembol, geçmişten günümüze uzanan yolculuğunda ana hatları çok bozulmadan biçimlendirilmiştir. Son halinin sıklıkla dövme olarak kullanıldığı görülmektedir.

  Ankh
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Haç işareti olarak da bilinen çarpaz İsa’nın gücü oldukça ikonik bir simgedir. Hristiyanlığa ait bir simge olmasına rağmen farklı dinlerden farklı insanlar tarafından da kullanılabilmektedir. Üstelik çok yaygın olduğundan dolayı yaşamın hemen hemen her alanında karşılaşılabilmektedir. Hristiyanlar bu işareti yalnızca ibadet için kullanmış olsa da diğer insanlar farklı amaçlar dolayısıyla tercih etmektedir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Feng Shui, binlerce yıldır Çin’de uygulanan öğretilerin bütünüdür. Buna göre, var olan her şeyin kendine ait bir enerjisi bulunmaktadır. Çifte mutluluk sembolü de oldukça güçlü bir enerjiye sahip olan motiflerden biridir. Bu sembol, evlilik ve kısmet olarak anlamlandırıldığından dolayı çoğunlukla yalnızlar ve sorunlu ilişkilerde tercih edilmektedir. Sembol sayesinde gerçek aşkı bulmak ve bulunan aşkı korumak mümkün olur. Dolayısıyla kişinin pek çok ıstırabı bu sembol sayesinde ortadan kaybolur.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Çarkıfelek ya da kurallar çarkı olarak da bilinen Dharma Çarkı, ruhsal kaynaklı başvurulan simgelerden biridir. Bu sembol kelime olarak “dhar ve dhri” kullanılarak türetilmiştir. Doğruluk, vazife, doğa ve düzen gibi manalara sahiptir. Köken olarak Budizm inancında yer edinmeyi başarmış olan bu sembol içerisinde, farklı anlamlar taşıyan 8 çubuk bulunmaktadır.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Evrenin her yerinde var olan geometrik bir şekil olarak mandala, Budizm ve çeşitli felsefeler ile eşleştirilen spiritüel sembollerden biridir. Manevi geleneklerde bütünlük arzusunun bir ifadesi olarak; duygusal kimliği keşfetme yoluyla hem son derece sembolik hem de son derece kişiseldir.

  Eski ritüellerdeki köklerini koruyarak günümüze kadar ulaşan ve bir yandan hala popülerliğini koruyan mandala sembolü ve felsefesi hakkında kapsamlı bir rehberli hazırladık. Kozmosun birbirine kenetlenmiş elipslerine kadar evrenin her yerinde bulunan Budizm sembollerinden biri olan bu spiritüel sembol hakkında daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz…

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Yaşam Çiçeği sembolü, en popüler sembollerden biridir. Moda ve dekorasyon dünyasının trendleri değişse de, nazar boncuğu gibi onun da arkasındaki anlam değişmiyor.
  Bu yazıda, Uzak Doğu’dan sonra Batı dünyasında da giderek ünlenen Yaşam Çiçeği sembolünün ne anlama geldiği, dekorasyonda ya da takı olarak nasıl kullanılabileceği, ne işe yaradığı ve hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım!

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Düş kapanı, rüya kapanı, sun kapanı gibi isimlere sahip olan dream chatchers; oldukça eski zamanlardan beri kullanılmakta olan bir nesnedir. Sembolize ettiği değerler ve gösterdiği etkiler sayesinde genellikle stresli zamanlarda kullanılmaktadır. Kızılderililerin en çok kullandığı nesnelerden biri olmasının yanında, dünyanın her yerinde bu sembollere rastlanmak mümkündür. Son dönemlerdeyse kullanımı daha popüler bir hal kazanmıştır.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Ciddi bir bütünsel bilgeliğe ihtiyacınız varsa; bu manevi kitaplar, havaya yükselen kendi yardımcınız olarak hizmet edebilir.

  Mistisizm, son yıllarda yeniden yükselişe geçti. Dünya yeni bir düzen kurmaya hazırlanırken, büyük bir değişimin ortasındayız. Ve, kolektife daha iyi hizmet etmek için mistik kitaplara sahip olmanın zamanı geldi!

  Bu yazıyı okuyorsanız, muhtemelen ruhunuzdan gelen çağrıyı duymuşsunuzdur. O halde, siz de ışıl ışıl bir modern mistiksiniz. Modern mistikler; eski geçmişin bilgeliğine sıkı sıkıya bağlı olan ve bu zamansızlığı modern dünyaya yansıtan kişidir. Sezgileriyle uyum içindedir ve başkalarına gerçeklerini bulmaları ve takip etmeleri için ilham verir.

  Ruhunuzu gıdıklayacak, kalbinizi açacak ve sizi tepeden tırnağa karıncalandıracak mistisizmle ilgili okunması gereken kitapların bir listesini hazırladık. Sezginizi güçlendirmeden Ay ile çalışmaya, kendinizi sevmeden içinizde büyütmek için bir kap yaratmaya, servet gibi unsurlarla çalışmaktan çok daha fazlasına kadar, mistisizmle ilgili kitap listesi, kesinlikle ruhunuzu besleyecektir!

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Yıldız sembolünün kullanımı neredeyse insanlık tarihinin başlangıcına dayanan bir konudur. Kendi içinde gizemli anlamlar barındırdığına inanılan bu sembolle bayraklardan kitaplara kadar birbirinden çok farklı alanlarda rastlamak mümkündür. Evrensel semboller arasında da bu simgeye sıklıkla yer verildiği dikkat çekicidir. Yıldızın merkezinde yer aldığı bazı semboller; Pentagram, Davud’un Yıldızı ve Beş Köşeli Yıldız şeklinde sıralanabilir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Ganesh ya da Ganesha aslında bir insandır, Lord Shiva ve Devi Parvati’nin çocuğudur. Ganapati ya da Vinayaka gibi isimlere de sahiptir. Sembolize edildiği zamansa bir file dönüştürülmüştür. Bilgeliğin sembolü olan bu fil büyük başlıdır ve bir insan gibi ayakta durmaktadır. Görsel içinde var olan her nesneninse kendine has anlamları bulunmaktadır. Dolayısıyla titreşimi ve enerjisi oldukça yüksek olan bir görseldir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Bodhi yaprağı ya da bodhi ağacı olarak bilinen motif, aslında incir ağacıdır. Bu ağaç, Budizm’de oldukça önemli bir yere sahiptir. Buddha’nın aydınlanması bodhi ağacının altında gerçekleştiğinden dolayı ağaç ve yaprakları kutsal kabul edilmektedir. Motif şeklinde kullanıldığında da insanlara aydınlanma yaşattığına inanılmaktadır. Dolayısıyla yaşamı değiştirmek, yeni bakış açıları kazanmak gibi sebeplerden dolayı günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Haç işareti olarak da bilinen çarpaz İsa’nın gücü oldukça ikonik bir simgedir. Hristiyanlığa ait bir simge olmasına rağmen farklı dinlerden farklı insanlar tarafından da kullanılabilmektedir. Üstelik çok yaygın olduğundan dolayı yaşamın hemen hemen her alanında karşılaşılabilmektedir. Hristiyanlar bu işareti yalnızca ibadet için kullanmış olsa da diğer insanlar farklı amaçlar dolayısıyla tercih etmektedir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Oldukça saygın bulunan ve kullanılan mantralardan biri gayatri mantradır. Bu mantranın tanrı tarafından Brahmarshi Vishvamitra’ya gösterildiğine ve vahiy edildiğine inanılmaktadır. Diğer kadim kültürlere göre güneşi temsil ettiği düşünülse de gayatri mantrada asıl bahsedilen ilahi bir ışıktır. Bu ışığın vücuda girmesi ve kişiye fayda sağlaması içinse mantradan yardım alınmaktadır. Ancak her gelenekte farklı anlamlar kazanmış, dolayısıyla farklı şekillerde kullanılmaya başlanmıştır.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Feng Shui, binlerce yıldır Çin’de uygulanan öğretilerin bütünüdür. Buna göre, var olan her şeyin kendine ait bir enerjisi bulunmaktadır. Çifte mutluluk sembolü de oldukça güçlü bir enerjiye sahip olan motiflerden biridir. Bu sembol, evlilik ve kısmet olarak anlamlandırıldığından dolayı çoğunlukla yalnızlar ve sorunlu ilişkilerde tercih edilmektedir. Sembol sayesinde gerçek aşkı bulmak ve bulunan aşkı korumak mümkün olur. Dolayısıyla kişinin pek çok ıstırabı bu sembol sayesinde ortadan kaybolur.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Antik Mısır döneminden günümüze ulaşmayı başaran ve popülerliğini yitirmeyen sembollerden biri de Horus’un Gözü şeklindedir. Bu sembol ağırlıklı olarak Mısır mitolojisinde yer edinmiştir. Ancak sembol hakkında detaylı sayılabilecek bazı araştırmalarla karşılaşmak da mümkündür. Horus’un Gözü sembolü, mitolojik açıdan Ankh (Yaşam Çarmıhı) ile birlikte en çok tanınan simgeler arasında kabul edilmektedir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Çarkıfelek ya da kurallar çarkı olarak da bilinen Dharma Çarkı, ruhsal kaynaklı başvurulan simgelerden biridir. Bu sembol kelime olarak “dhar ve dhri” kullanılarak türetilmiştir. Doğruluk, vazife, doğa ve düzen gibi manalara sahiptir. Köken olarak Budizm inancında yer edinmeyi başarmış olan bu sembol içerisinde, farklı anlamlar taşıyan 8 çubuk bulunmaktadır.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Hançer anlamına gelen Khanda sembolü, Sih’in arması olarak bilinen bir semboldür. Bu sembole Khalsa Crest ismiyle hitap etmek de mümkündür. Sihizmin önemli bir motifi olduğu gibi anlamı da oldukça önemlidir. Manevi ve dünyevi güçleri temsil ettiğinden dolayı insanlara güç veren bir enerjisi sahiptir. Titreşimi yüksek olduğu içinse yalnızca kişiye değil bulunduğu alandaki herkese etki etmektedir. Ayrıca bu motifin hem giyilerek hem de dekoratif olarak kullanılabilmesi mümkündür.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Evrenin her yerinde var olan geometrik bir şekil olarak mandala, Budizm ve çeşitli felsefeler ile eşleştirilen spiritüel sembollerden biridir. Manevi geleneklerde bütünlük arzusunun bir ifadesi olarak; duygusal kimliği keşfetme yoluyla hem son derece sembolik hem de son derece kişiseldir.

  Eski ritüellerdeki köklerini koruyarak günümüze kadar ulaşan ve bir yandan hala popülerliğini koruyan mandala sembolü ve felsefesi hakkında kapsamlı bir rehberli hazırladık. Kozmosun birbirine kenetlenmiş elipslerine kadar evrenin her yerinde bulunan Budizm sembollerinden biri olan bu spiritüel sembol hakkında daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz…

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Çeşitli işaret ve figürleri içeren semboller, insanlar için antik dönemlerden beri bir iletişim aracı olmuştur. Zaman içerisinde söz konusu semboller daha farklı anlamlar kazanmaya başlamış, duygu ve düşünceler açısından düzenleyici olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde evrensel semboller daha çok meditasyon ve yoganın bir parçası olarak nitelendirilmektedir. İnsanların bu işaretlere bazen istem dışı maruz kaldığıyla karşılaşılması da mümkündür. Gün içerisinde sürekli göze çarpan bir simgenin varlığı tespit edilirse, sembolün manası, neyi temsil ettiği ve kullanım alanları hakkında ufak bir araştırma yapılması tavsiye edilir.

  Sembol
 • Ocak 12, 2024 Semböller

  Düş kapanı, rüya kapanı, sun kapanı gibi isimlere sahip olan dream chatchers; oldukça eski zamanlardan beri kullanılmakta olan bir nesnedir. Sembolize ettiği değerler ve gösterdiği etkiler sayesinde genellikle stresli zamanlarda kullanılmaktadır. Kızılderililerin en çok kullandığı nesnelerden biri olmasının yanında, dünyanın her yerinde bu sembollere rastlanmak mümkündür. Son dönemlerdeyse kullanımı daha popüler bir hal kazanmıştır.

  Sembol
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.