Jnana ve Bilgelik Yogası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Jnana ve Bilgelik Yogası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Jnana Yoga Nedir?

Jnana yoga, bilginin yogasıdır. Ancak burada, entelektüel anlamda bir bilgiden söz edilmiyor. Brahman’ın bilgisi ve Atman ile birliğinin gerçekleşmesidir. Kalbin telkinlerini takip ettiğinizde, jnana yoga; gerçek ve gerçek olmayan, kalıcı ve geçici arasında ayrım yapmak için zihnin güçlerini kullanır. Tanrısallığı kendi dışımızda aramaya gerek olmadığını savunur; “bizler zaten tanrısalız” der.

Peki, gerçek doğamızı ve çevremizdeki dünyanın doğasını bilmemizi engelleyen nedir? Jnana yoga, bu perdeyi doğrudan iki yönlü bir yaklaşım ile yırtma sürecidir.

Jnana Yoga ve Gerçek Olmayan Evren

Gerçek olmayan; yani süreksiz, kusurlu ve değişime açık olan bir evren ve mükemmel, ebedi, değişmez olan en yüksek gerçek olarak kabul edilen iki evren yaklaşımı vardır. Peki, bildiğimiz evrenin gerçek olmadığından mı bahsediliyor? Hem evet, hem hayır. Mutlak anlamda gerçek dışıdır.

Evren ve bizim ona dair algımız, nihai bir gerçekliğe değil, yalnızca koşullu bir gerçekliğe sahiptir. Duyularımız aracılığıyla algıladığımız her şey; zihnimiz, aklımız, bedenimiz ve zihnimizin doğası gereği, doğal olarak sınırlıdır.

 • Brahman sonsuzdur ve kısıtlanamaz. Dolayısıyla, bu değişim, evreni sonsuz ve her yeri kaplayan Brahman olamaz.
 • Zihnimiz, olası her koşul tarafından sınırlandırılmıştır.
 • Zihin ve zekanın kavradığı ne olursa olsun, Brahman’ın sonsuz doluluğu olamaz.
 • Brahman, normal zihnin kavrayabileceğinin ötesinde olmalıdır. Yani, aklın erişiminin ötesindedir.

Jnani yoga felsefesinde; algıladığımız şey Brahman’dan başkası değildir. O sonsuzdur, her yeri kaplar ve ebedidir. İki farklı sonsuz olamaz. Her zaman gördüğümüz şey, sadece Brahman olabilir. Herhangi bir sınırlama, sadece bizim kendi yanlış algılamamızdır.

Jnana yoga, gerçek ve gerçek olmayan arasındaki olumsuz ayrım süreci ve kendini olumlamanın olumlu yaklaşımı yoluyla bu yanlış algıyı zorla ortadan kaldırır.

Jnana Yoga ve Kendini Olumlama

Kendini olumlama, sürekli olarak kendimizle ilgili gerçek olanı onaylamadır. Küçük bir fiziksel bedenle sınırlı olamayız. Yani, sadece bireysel zihnimizle sınırlı değiliz. Çünkü, biz ruhuz. Hiç doğmadık ve asla ölmeyeceğiz. Biz saf, mükemmel, sonsuz ve özgürüz. Varlığımızın en büyük gerçeği budur!

Kendini olumlama felsefesinin arkasındaki düşünce basittir; ne düşünürsen öyle olursun. Kendimizi binlerce yaşam boyunca sınırlı, cılız, zayıf ve çaresiz olarak düşünmeye programladığımızı savunur. Ve bunun, korkunç bir yalan olduğunu savunur. Ve kesinlikle, kendi kendimize zarar veririz.

Kendimizi zayıf görüyorsa ona göre hareket ederiz. Kendimizi çaresiz olarak düşünürse, şüphesiz ona göre hareket ederiz. Ancak, kendimizi mükemmel, saf ve özgür olarak düşünürsek de ona göre hareket ederiz.

Yanlış izlenimler yaratmak için yanlış düşünceleri zihnimize tekrar tekrar soktuğumuz gibi, beynimize doğru düşünceleri (saflık düşünceleri, güçlü düşünceler, hakikat düşünceleri) sokarak süreci tersine çevirmeliyiz.

Jnana yoga; kendini kandırma sürecini sona erdirmek, sonsuz ve ölümsüz olduğumuzu anlamak için zihinsel güçlerimizi kullanır. Bunu fark ederek, başkalarında da aynı tanrısallığı, aynı saflığı ve mükemmelliği tanıyabiliriz. Artık, “ben” in acı veren sınırları ile sınırlı kalmayıp, her yerde ve her şeyde tanrıyı görebilirsiniz!

Jnana Yoga Metodu ve Adımları

Yoga, antik Hint felsefesinin bir parçasıdır. Bedeninizin aydınlanmasına veya gelişmesine ya da ruhunuzu onarmaya götüren birkaç farklı yolu vardır. Yoga, bize huzur verir ve ruhumuzun daha yüksek bir seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, farklı insanlar mevcut çeşitli yoga felsefelerine farklı tepkiler verir.

Jnana yoga, aydınlanmaya veya kendini gerçekleştirmeye giden doğrudan yollardan biridir. Biriyle gerçekten neler olup bittiğini belirlemenize ve gerçeği yalanlardan ayırmanıza yardımcı olur. Bu yolda üç temel aşama vardır:

 1. Aşama: Kelimenin tan anlamıyla dinlenme anlamına gelen Sravanam olarak adlandırılır. Bu aşamada guru öğrencilerini doğru yola yönlendirir. Öğrenciler gurularının tüm öğretilerini dinler ve özümser. Öğrencilere, vedalarda bahsedilen tüm öğretiler öğretilir.
 2. Aşama: Mananam ismi verilir. Bu, kelimenin tam anlamıyla gerçekleri kafanızda düşünmek veya ödüllendirmek anlamına gelir. Bu aşamada, gurusundan öğrenebileceği her şeyi öğrenmiş olan öğrenci, bu öğretileri yansıtmaya çalışır. Gözlemler, düşünür ve sonra kendi sonuçlarını çıkarır.
 3. Aşama: Meditasyon yapmak anlamına gelen “nididhyasana” olarak adlandırılır. Bu aşamada, öğrenci meditasyon yapar ve bu Gerçeğe doğru genişlemeye yol açar. Öğrenci, gurusunun Brahman öğretileri ve zihninin yansımaları üzerinde meditasyon yapar.

Jnana Yoga Meditasyonu Nasıl Yapılır?

Jnana yoga; bir illüzyon dünyasından kurtulmayı içeren üç klasik Yoga formundan biridir. Bunu yaparak, kişi ‘Atman’ veya içsel benliği, tüm yaşam formlarında bulunan birlik olan ‘Brahman’ ile başarılı bir şekilde birleştirebilir. Jnana Yoga uygulamasıyla özgürleşmeye ulaşmak için, kişinin kendini sorgulama ve kendi üzerinde düşünme gibi tamamen zihinsel teknikleri uygulaması gerekir.

Jnana yoga yoluyla özgürleşmeye ulaşmak için Bilginin Dört Sütunu’nda bahsedilen adımların sırayla izlenmesi ve uygulanması gerekir. Birçok insan için bu; her zaman kurtuluşla ilgili değil, ruhsal yönlerini geliştirmenin bir yoludur.

Aşağıdakiler, “bilginin dört sütunu”nda belirtilen 4 adımdır:

 1. Viveka: Bu adım, neyin gerçek neyin yanılgı, neyin geçici ve kalıcı olduğu arasında ayrım yapmayı içerir. Bu adım tamamen entelektüel bir adımdır ve bilinçli olarak uygulanmalıdır.
 2. Vairagya: Bu adım, benliği maddi varlıklardan ayırma pratiğini içerir, bu da egodan kopmaya da yardımcı olur.
 3. Shatsampat: Bu adım, duyguları dengelemede anahtar olan ve dünyanın gerçekte olduğu gibi, bir yanılsama olarak algılanmasına yardımcı olan altı bireysel zihinsel uygulamaya bölünmüştür. Huzur, kısıtlama, feragat, dayanıklılık, inanç ve odaklanma Shatsampat’ın altı adımıdır.
 4. Mumukshutva: Bu adım, Jnana Yoga’ya tam bağlılıkla ve kurtuluşa ulaşmanın yolunda duran diğer tüm arzulardan feragat ederek kurtuluşu kazanmanın önemini vurgular.

Jnana Yoga Nasıl Yapılır?

Jnana yoga felsefesinin temeli, “dualitesizlik” ya da hepsi birliktir. Bu felsefe, ayrılık algısının bir yanılsama olduğunu savunur.

Bir bardağın görüntüsünü kullanarak; tıpkı bir kişinin kendini diğerlerinden ayrı, bireysel bir varlık olarak görmesi gibi, camın içindeki boşluğun camın dışındaki boşluktan farklı bir yer olduğunu düşünebileceğinizi açıklar. Sizi camı kırmaya teşvik eder. Böylece, bizi birbirimizden ayıran yanıltıcı perdeyi ortadan kaldırır. Vedantik öğretilerin özü budur: Yalnızca Tanrı gerçektir. Dünya gerçek dışıdır ve kişi tanrıdan başkası değildir.

Jnana yoga uygulamasında yapılan egzersizler fiziksel olarak zorlayıcı türden olmasa da, pratikler faydalıdır. “Neden buradayım” ve “ben kimim?” diye sormaya teşvik eder. Deneyimlerinizi ve çevrenizi incelerken geliştirdiğiniz beceriler, kendinizi ve zihninizi bu tür düşünme ve tefekkür yapmak için genişletmek için yararlıdır.

Etiketler: Meditasyon & Yoga
Ocak 12, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.