Rune Nedir?

RUNE NEDİR?

Rune Nedir?

Rune, sihirbazların ritüel sırasında kullandığı genelde büyülü olduğuna inanılan sembol ve işaretlerin ortak adıdır. Bu sembollerin ilk defa putperest kabileler tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu araçlara ait ilk örneklere İskandinavya’da rastlanmıştır. Şimdiye kadar ortaya çıkarıldığı üzere Runik alfabenin majikal ve edebi olarak iki dala ayrılan kaynakları vardır. İlkel runeların tam anlamları ve amaçları anlaşılmamakla birlikte büyü ve kehanet için kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Runik sembollerin para ve tabut üzerinde kullanıldığı . yüzyıla kadar sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Kilise tarafından da onaylanmış bir durumdur. Bu kullanımın Geçmiş zamanlarda büyü – büyücülük amaçlı kullanılan rune, günümüzde sıradan insanlar tarafından kullanılabilecek biçimde geliştirilmiştir.

Rune kullanımı, bu ismi yeni duyanlar ve acemi kullanıcılar açısından öğrenilmesi gereken geniş bir dünyadır. Kullanım esnasında genellikle yalnızca bir harfin ya da çizimin yeterli olmadığı kabul edilir. Dolayısıyla rune teknikleri hakkında bilgi edinmek, doğru kombinasyonları sağlamak ve enerjiyi yönlendirmeyi öğrenmek gerekir.

Rune Teknikleri

Rune; sevgi, başarı, sağlık, saygınlık ve benzeri kavramları çekmeye yarayan etkili bir araçtır. Bu araçlar kullanılırken hem uygulama hem de açılım tekniklerine göz atmak gerekir. Buna göre rune; doğrudan kullanıcı üzerinde, başka bir kişiye, fotoğrafa, boş kağıda ya da benzeri bir yardımcı üzerine uygulanabilir. Rune doğrudan kişinin kendine kullanılacaksa vücudun solunda, ikinci bir kişiye kullanılacaksa vücudun sağında kalmalıdır. Araç ne şekilde kullanılırsa kullanılsın et etkili sonuç için bedende taşınması gerekir.

Rune tarihinde belirli şekilde öne çıkan bir metot yer almamakla birlikte bu sembollerin; tahta, tuğla ya da taş olarak kullanıldığı görülmektedir. Yakın dönemlerde plastik malzeme kullanılarak imal edilen runelarla karşılaşmak da mümkündür. Rune açılım teknikleri farklı alternatiflere sahip olmasına rağmen temelde tek bir prensibe dayanır: Sembolleri karıştırmak ve düz bir yüzey üzerine atmak. Bu prensip kullanılarak kişinin kendi açılımını oluşturması da mümkündür. Yalnız, semboller yorumlanmadan önce anlamları ya da yan yana geldiklerinde kazandıkları yeni manaları detaylı bir biçimde öğrenilmelidir. Runeları karıştırmak için temiz bir torba ya da kese tercih edilebilir. Başlangıç aşamasında olanların birkaç rune ile çalışma yapması; ilerleyen dönemlerde rune sayısının giderek artırılması tavsiye edilmektedir.

Rune Nasıl Kullanılır?

Rune kullanımı uygulamanın amacına bağlı olarak değişmektedir. Açılımda kullanılacak semboller birbirinden farklı olup, bir araya gelince taşıdığı etki de değişkenlik içermektedir. Buna göre, aşk, para, mutluluk ve refah için tecih edebileceğiniz rune açılımları aşağıdaki gibidir:

 • Aşk

İnsanlık tarihinin başından beri var olan ve varlığını sürdüren en güçlü duygusu aşktır. Karşılıklı bağlılık gerektiren bu hissi büyütmek ya da ilgisiz taraftan bağlılık kazanmak için rune açılımına başvurulabilir. Aşkı bulmak, büyütmek ve çekmek için ihtiyacınız olan kombinasyon: Gebo, Dagaz ve Gabo şeklindedir. Gebo, erkeğin kadına olan hislerini sembolize ederken Gabo da kadının erkeğe karşı olan hislerini sembolize etmektedir. Dagaz ise tüm duygusal ilişkilerde uyum ve denge yakalamaya yardımcı olur.

 • Para

Para, maddi zenginliğin olmazsa olmaz bir parçasıdır. İnsanların bir kısmı parayı yalnızca zorunlu ihtiyaçları ve refah için isteseler de bir kısmı bu aracı güç, hırs ya da diğer duyguların tatmini için istemektedir. Her ne şekilde olursa olsun rune; kazanç kapılarını açmaya, finasn anlamında şanslı olmaya ve zenginliği yakalamaya yardım eder. Bunun için yan yana getirilmesi gereken runelar; Fehu, Soulou ve Inguiz olarak sıralanabilir. Fehu parayı simgeler, Soulou kullanıcıya doğru akan bereketli bir su kaynağıdır, Inguiz ise kazanılan paranın korunmasına yarar.

 • Mutluluk

Sağlık, aşk, para ya da benzeri tüm durumlar mutlulukla desteklenmediği sürece bir anlam ifade etmez. Mutluluğun yaşamın tüm alanlarında yeri olduğu için rune kombinasyonu da bir miktar karmaşıktır ve sayıca fazla rune içerir. Mutluluğu çekmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan runelar; Gebo, Soul, Vuno, Ansuz, Otal, Dagaz ve Algiz şeklindedir. Bunlar arasında Gebo insan ilişkilerinde güzelliği, Soul uyum ve samimiyeti, Vuno eğlenceyi ve Ansuz da dileklerin yerini bulmasını sağlar. Otal bağımsızlık, Dagaz gelecek planlarının gerçekleşmesi ve Algiz de elde edilen mutluluğun korunması için çalışır.

 • Refah

Bolluk, bereket ve sürdürülebilir rahatlık refahın temelinde yatan ifadelerdir. Refah seviyesini yüksek tutmak hem kişinin kendisi hem de alt ve üst soy bağındaki diğer insanların konfor alanını artırmak manasına gelir. Refah için yan yana getirilmesi gereken runelar; Inguz, Laguz, Teyvaz, Algiz, Evaz, Dagaz ve Mannaz şeklindedir. Bunlar arasında Inguz doğrudan refahı, Laguz para akışını, Teyvaz kazanç yolunda ortaya çıkan engelleri, Algir güvenliği, Evaz sermayenin doğru kullanımını, Dagaz çoklu gelir kapısını ve Mannaz da kullanıcının kendini sembolize eder.

Rune Açılım Teknikleri

Rune açılım teknikleri arasında en bilineni “Üç Rune” olarak ifade edilmektedir. Bunun için eldeki tüm runeların bir torba içerisinde karıştırılması gerekir. Bundan sonra, yeterince el egzersizi yapılarak, sırayla üç rune çekilmeli ve yere dizilmelidir. Dizilen runelardan ilki geçmişi, ikincisi şu anki durumu, üçüncüsüyse geleceği ifade etmektedir. Geçmiş, bugünü etkileyen faktörlere işaret eder; şu ana işaret eden rune sayesinde ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Gelecek anlamındaki rune ise mutlak son hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Runeları yorumlarken tamamen odaklanıldığından emin olunmalıdır. Rune çekilirken herhangi bir soru sorulduysa, bu soruya cevap alınıp alınamayacağı torbadan çekilen rune sıcaklığından hissedilebilir. Sıcak ya da soğuk hissiyat uyandırmayan rune yerine bırakılmalı ve yenisi çekilmelidir.

Geleneksel bir açılım metodu uygulamak isteyenlerin küçük bir ritüele başvurması gerekir. Bu metot için genelde ağaç dallarından ve el emeğiyle yapılan runelar tercih edilmektedir. Ancak enerjisine güvenilen runelarla da bu uygulamanın gerçekleştirilmesi mümkündür. Ritüel esnasında Odin’den kehanet ve yardım istenmesi gerekir. Bundan sonra bir torbaya atılmış üç rune çekilir ve eş zamanlı olarak yorumlanır.  

İleri aşamalarda kullanılabilecek açılım “9’lu Çekim” olarak isimlendirilmektedir. Bu açılım için elde bulunan tüm runelar bir torba içerisine atılır, karıştırıldıktan sonra bir dakika boyunca niyet ve sorulara odaklanılır. Bundan sonra açılım adından da anlaşılacağı üzere torbadan 9 adet rune alınır ve beyaz bir örtü üzerine atılır. Runeların üçgen, daire oluşturması ya da üst üste birikmesi durumunda ayrı yorum yapılır; tek başına duran runeler içinse ayrı yorumlama yapılır. Runelar daire oluşturmuşsa, sonuç yorumunda merkezde yer alan sembol referans alınır.

Bindrunes, Runescript (Rune Maji)

Runelar söz konusu olduğunda “Bindrunes ve Runescript” sıklıkla karşılaşılan kavramlardır. Bindrunes, iki ya da daha fazla rune içerek sembollerdir. Bağlama runeları kabaca iki çeşide ayrılabilir. Normal olarak isimlendirilen bindrunes, orta kısımda dik bir çizgiye sahiptir ve diğer runelar bunun etrafında toplanır. Diğer bindrunes çeşidine genelde İskandinav runik yazıtlarına rastlanmaktadır. Burada gözle görünmeyen bir çizgi vardır ve runelar bu gövdeye sırayla dizilmiş konumdadır.

Maji, Fransızcada büyü – sihir anlamında kullanılan bir terimdir. Rune Maji de runik sembollerin hangi alanlarda kullanıldığını ifade etmek için kullanılır. Sık kullanılan runik semboller ve majikal kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Aett: Para, iş, özgürlük

Uruz: Dirayet, seksüel güç

Urisaz: Meditasyon, konsantrasyon, disiplin

Ansuz: Liderlik, kehanet, doğru karar

Raido: Yolculuk, değişim, gelişim

Rune Meditasyonu

Runelar, meditasyon sırasında da kullanılabilecek güçlü araçlardır. Sevgiyi çekmek, yeni başlangıçlar için cesaret toplamak, ikili ilişkilerde uyum yakalamak, kazanç kapılarını açmak, bolluk ve bereketi artırmak gibi sebeplerle rune meditasyonu yapmak mümkündür. Meditasyona başlamadan önce hangi konuya odaklanılacağı tespit edilmeli ve doğru runelar kullanılarak kombinasyon yapılmalıdır. Rune meditasyonun başlıca faydaları aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Aile, arkadaş ve duygusal ilişkilerde bağları güçlendirir.
 • Kişinin yaşam amacını bulmasını ve bu yolda özgürce ilerlemesini sağlar.
 • Hafıza ve odaklanmayı güçlendirir.
 • Zorluklar karşısında daha dirayetli ve sabırlı olmayı sağlar.
 • Değişimlere açık olmaya ve yenilikleri heyecanla karşılamaya imkan tanır.
 • Özgüveni artırır, toplumda lider konuma yükselmeyi sağlar.
 • Zihni açtığı için verilen kararların doğru olmasına destek verir.
 • Doğru insanlarla karşılaşma olasılığını artırır.
 • İç disiplini destekleyerek düzenli yaşamın kapılarını açar.
Etiketler: Rune
Şubat 27, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.