Sayı Falı Nedir? Nasıl Bakılır?

Sayı Falı Nedir? Nasıl Bakılır?

Yaşam Yolu Numarası Hesaplama

Doğum tarihinizdeki sayıları tek rakam elde edene kadar toplamaya dayalı işlem yapmanız gerekir.

Örnekle açıklamak gerekirse aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Doğum tarihinizi bir kağıda yazın.
  • Doğum tarihinizde bulunan rakamları toplayarak iki haneli bir sayı elde edin.
  • Sonrasında tek haneli bir rakam elde etmek için sonuçtaki rakamları toplayın.
  • Doğum günü ve ayınız içinde tek haneli bir rakam elde edene kadar aynı işlemleri yapın.
  • Bu üç işlem sonucunda elde edilen rakamları toplayın.
  • Eğer 2 haneli rakam çıkarsa tekrar toplayın.

Ortaya çıkan tek sayı yaşam yolu numarası olarak ortaya çıkar.

Bir Sayısının Anlamı Nedir?

Bir sayısını sembolik olarak ifade etmek gerekirse tek olanı ve mutlak olana ifade eder. İslam’da bir ve tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi Elif’tir. Elif 1 şeklindedir, ebcet hesabındaki değeri 1’e karşılık gelir. Bir sayısının diğer bir özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır ise hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder. Diğer sayılar ondan türer. Böylece yaratıcılık işlevi de ortaya çıkar.

Ataerkil toplumlarda, üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. Yazarların bir kısmına göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmektedir. Bir için sembol açıklamaları geniştir. Evrendeki Güneş’te bir tanedir. Mutlak Bir’in sembolü Güneş olarak kullanılmıştır. Tasavvufta, bir sayı kendi mertebesindeki 1’in tekrarlanmasıyla oluşmuştur. Tasavvufta 1’e sayı gözüyle bakılmaz.

İki Sayısının Anlamı Nedir?

İki sayısının sembolizminde ilk akla gelen evrendeki düaliteyi sembolize etmesidir. İlk toplumlarda çevrede en ulu kavramlar tektir. Fakat erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlarda öne çıkarılmasıyla evrendeki düalitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Gece/gündüz, dişil/eril, sıcak/soğuk ikilikler vurgulanmaya başlanmıştır. İki sayısının anlamları arasında nezaket, denge, ikilik ve eşitlik yer alır.

İki sayısı ayrıca lanlamanın önemli olduğunu da yansıtır. Seçim yapabilmemize işaret eder. Ruhani anlamıyla diğerleriyle yapılan mübadele ve ortaklıkları ele alır. İki sayısı bizim kararlı olmamızı sağlar. Ayrıca aynı görüşte toplanmaya ve aynı idealleri birleştirmeye davet eder. İki en iyi olanı yapmak için çaba sarf etmemizi ister.

Üç Sayısının Anlamı Nedir?

Üç sayısı eski toplamlarda gök, yer ve yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. Mısır mitolojisinde İsis, Osiris, Horus şeklindeydi. Yunan mitolojisinde Zeus, Poseidon, Hades şeklinde var olmuştur. Bir başka üçlemeye örnek olarak beden, can, ruh örnek verilebilir. Üç sayısı kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olmasıyla önemlidir. Üç sayısı ruhani anlamlarında sihir, öz sesi ve faydayı ele alır. Ayrıca çok yönlülüğü ve yaratıcılığı saf enerjisine davet eder. Geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği temsil ettiği için zaman belirleyicisi olarak da ifade edilebilir. Üç umut verici yeni maceraları temsil eder. Çoğu girişimlerde ödül ve başarıyı simgeler.

Dört Sayısının Anlamı Nedir?

Dört birçok farklı şey ifade edebilir. Bir masayı düşündüğümüzde en sağlam denge dört ayak üzerinde kurulur. Dört sağlamlığı insanlara düşündürtür. Ayrıca dört elle sarılmak, gözünü dört açmak gibi deyimlerde işin sağlamlığını kanıtlamaktadır. Dört temel yönü ile de alakalıdır.

Dört sayısı, dört elementi de sembolize eder. Sembolik anlamda ise istikrara değinir ve her şeyin bir temele dayanan doğasına başvurur. Dört; güvenilirlik, sakinlik ve evi temsil eder. Dört ayrıca sabır ve dayanma gücünü belirtir.

Beş Sayısının Anlamı Nedir?

Beş, insanı ve yaşadığı dünyayı sembolize eder. Beş ayrıca elimizdeki beş parmaktan dolayı da önemlidir. Mağara yerleşimlerine baktığımız zaman insanların yerleştikleri bölgelerde beş parmak izleri de görülür. Beş sayısı dört element ile de yakından ilgilidir. Çünkü eski çağlarda dört elementi bir arada tutan beşinci elementin varlığı düşünülmüştür.

Ayrıca İslam’ın beş şartı ve beş vakit namaz sembolize örnekler arasındadır. Beş sayısının ruhani anlamı ise seyahat, hareket ve macerayı ele alır. Köklü değişimleri taşır. Beş hayatınızda ortaya çıktığında hareket etmek için hemen hazırlanın. Seyahatlerin hepsi fiziksel yapılmaz, zihin ve ruha yönelik de yapılır.

Altı Sayısının Anlamı Nedir?

 

Altı sayısı düşünüldüğünde akla ilk gelen Süleyman’ın mührüdür. İç içe geçen iki eşkenar üçgenden oluşan şekil altı köşelidir. Altı sayısı, iki tane üç sayısının toplamıdır. Bir diğer özelliği ise bir, iki ve üç sayılarının çarpımı olmasıdır. Altı sayısının bölenlerinin bir, iki ve üç toplamının da birbirine eşit olmasıdır.

Altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür. Allah’ın dünyayı altı günde yaratması da mükemmel olmasıyla ilgilidir. Altı rakamı içtenlik, sevgi ve doğruluğu temsil eder. Altın bizim için önemli çözümleri gösterir. Hassas konularla ilgilenirken ihtiyaç duyduğumuzda altıdan yardım isteriz. Altılar bize hep şefkat verir.

 

 

Yedi Sayısının Anlamı Nedir?

Yedi ile ilgili sembolizm her zaman karşımıza çıkabilir. Yedi sayısıyla ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılmasıdır. Eskiden her bir gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan göğün yedi katı deyimi o günlerden kalmadır. Eskiden her bir gezegene kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır.

Yediler üçler gibi sihirli güçlerle ilgilenirler. Yediler olağandışı ve bilimsel tarafları da ele alır. Bilimsel etkinliklerin temsilcisi ve gizli anlamlar için odaklanmış araştırmaları ele alır. Yedi sayısı hayal gücünün etkinleştirmesi ve yaşamlarımızda sonuçların elde edilmesiyle ilgilenir.

Sekiz Sayısının Anlamı Nedir?

 

Sekiz sayısı tanrı katını temsil eder. İslam dininde ise sekizin Cennet’i temsil ettiği düşünülür. Sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu da bu inancın sembolizmidir. Hristiyanlıkta gökyüzü tahtını sekiz melek taşır. Sekiz tutalar yolda sona gelmeyi mükemmelleşmeyi ifade eder.

Sekiz yapraklı kötüsü çiçeği, sekiz aşamalı bir semboldür. Sekiz genellikle iş, başarı ve zenginliği ele alır. Sekiz’in sırayla devam etme, tekrar etme döngüyü temsil etmesiyle ilgilidir. Bu olaylar kararlılık ve tekrar etmeyle başarının kolayca elde edildiği alanlarda görülür.

 

 

Dokuz Sayısının Anlamı Nedir?

 

Dokuz bitişi gösterir. Tek haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz ayrıca üçün karesi olduğu için erişilen yeri, tamam olmayı gösterir. Dokuz sonun olduğunu gösterdiği kadar başlangıcında habercisidir. Eski zamanlarda göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Türk inançlarında da göğün dokuz katı olmasına inanılırdı. Bu inanç Meksika’da da vardır.

Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna inanmaktadırlar. Dokuz ulaşma, tamamlama ve olaylarda etki kazanmak olarak ifade edilebilir. Dokuz insanın niteliklerini fark etmesine ve pozitif etkili farklılık yaratabilir. Dokuz yetenekleri dünyaya yaymamıza yardımcı olur. Mitr papatya uçucu yağını bileğinize sürerek enerjinizi ve dikkatinizi toplayıp, çevrenize bu güzel enerjiyi yayabilirsiniz.

 

 

 

 

Etiketler: Astroloji
Ocak 12, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.