Sinastri Haritalarında Evlilik Göstergeleri Nelerdir?

Sinastri Haritalarında Evlilik Göstergeleri Nelerdir?

Sinastri Haritalarında evlilik göstergeleri, bir bireyin evlilik olasılığını ve bu önemli olayın zamanlamasını belirleyen kritik ipuçları sağlar.

Erkek Evliliğine İlişkin Evlilik Göstergeleri

Evlilik kararı verirken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Evlilik göstergeleri kapsamında dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır.

 • Erkek evliliğini değerlendirirken Venüs ve Ay en önemli önceliklerdir.
 • Yedinci ev ve yöneticisi değerlendirilmelidir.
 • Yedinci evdeki yıldızlar kadının karakterini, kalitesini, çeyizini ve diğer ilgili bilgileri yargılamak için kullanılabilir.

Evlilik Göstergeleri: Kişinin Evlenip Evlenmeyeceği

Esas olarak evlilik göstergeleri için Ay ve Venüs gözlemlenmelidir. Eğer her ikisi de değişken evde ise (6.8.9.12, sekizinci ev değişken evde olmasa da kötü doğası nedeniyle yargılamanın temeli olarak da kabul edilir) ve çorak takımyıldızları (Başak, İkizler, Aslan), kişi büyük olasılıkla bekar olacak veya evlilikten nefret edecektir. 7. evin başlangıcı, 7. evin yöneticisi ve 7. evdeki gezegen yukarıda bahsedilen değişken veya çorak burçlara yerleştirilirse kişinin evlenmeyeceğinden daha emin olabilirsiniz.

Yukarıdaki durum mevcut değilse, amblem yıldızlarının, özellikle Ay ve Venüs'ün, zayıf enerjiye ve kötü yerleşime sahip olup olmadıklarını veya güçlü gezegen Satürn'den etkilenip etkilenmedikleri kontrol edilmelidir.

Venüs'ün uyumlu yönleri yoksa Ay kötü bir konumda veya değişken bir burçtaysa veya büyük ölçüde olumsuz etkilenmiş olabilir. Satürn çok güçlüyse, hem Venüs'ten hem de Ay'dan daha güçlüyse, o zaman kişi muhtemelen bunu yapmayacaktır. Büyük olasılıkla evlenmeye niyeti yoktur.

Venüs ve Ay, yasal evliliği, yani kişinin evliliğe karşı tutumunu sembolize eder. Eğer biri ya da her ikisi de Satürn'le kare oluşturuyorsa, kişi büyük olasılıkla evlenme arzusunda olmayacaktır.

Venüs, hem Satürn hem de Mars'la açı yapıyorsa ve bu üç gezegen yüzen ve zayıfsa aynı zamanda da güneş ve ay ile iyi bir açıya sahip değilse, kişi aynı anda birden fazla cinsel partnere sahip olacaktır.

Ancak yukarıdaki sonuca varırken yardımcı yargılarda bulunmak için diğer amblem yıldızlarına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ay Akrep burcundadır ve Satürn'ün Aslan veya Boğa burcunda kare açısı vardır; Ay Oğlak burcunda, Kova burcunda veya Terazi burcunda yanar ve Satürn ile kare açıdadır; kişi asla evlenmez.

Venüs ile Satürn arasında kare karşıtlık vardır. Aynı zamanda Ay ve Venüs değişken evdedir. Diğer ilgili sembollerin (burçlar ve evler) yerleşimi iyi değil, yerli ve yerli evlenmeyebilir.

Ancak yukarıdaki durumda Venüs ve Ay'ın konumları tersine dönerse teklik olgusu zayıflayacaktır.

Not: "Yüzen", gezegenin herhangi bir yükseliş veya düşüşe sahip olmadığı ve usturlap üzerinde etkisinin olmadığı durumu ifade eder.

Evlilik Göstergelerinde İyi Bir Eşin Kararı

Jüpiter, Venüs veya Ay'la iyi açıdaysa ve iyi konumdaysa, kadın zengin ve asil doğumlu olacaktır. (sahibin durumuna göre)

Eğer yedinci evin yöneticisi yedinci evde ise, kadın basit ve iyi karakterli olacaktır. Yedinci evin yöneticisi şanslı bir yıldızsa ve sekizinci evdeyse, kadın zengin olabilir ve büyük miktarda miras alabilir.

Yedinci evin başlangıcı şanslı bir burçsa ve eğer yedinci evin zirvesinin yakınında birinci büyüklükte sabit bir kral yıldızı varsa yedinci evde kadın zengin ve iyi huylu olabilir.

Evlilik Göstergelerinde Karı-Koca İlişkisi

Eş sayısını simgeleyen yıldıza evlilik göstergeleri değerlendirilirken dikkat edilmelidir. Eğer şanslı bir yıldızsa ve ay ile uyumlu açıdaysa çift aşık olacak ve tatlı bir hayat yaşayacaktır.  Eğer kötü niyetli bir yıldızsa ve aya olumsuz bir açı yapıyorsa karı-koca arasındaki çatışmalar her yerdedir ve patlamak üzeredir.

Şanslı yıldız ve ay olumsuz açıdaysa çift arasındaki ilişki ortalamadır ancak yine de çoğu konuda fikir birliğine varabilirler. Eğer kötü yıldızlar ve ay uyumlu bir görünümdeyse, karı koca arasındaki uyum nispeten önemsiz olacaktır ve çoğu konuda fikir birliğine varmak kolay olmayacaktır. Şanslı yıldızın olumsuz yönü nedeniyle olumsuz etkisi çok küçükken, zararlı yıldızın uyumlu yönünün genel etkisi genellikle olumsuzdur.

Karı-koca ilişkisini belirlemede en güvenilir yargı karşılaştırma tablosudur. Eğer kadının Güneş'i erkeğin Ay'ıyla çakışırsa veya kadının Ay'ı erkeğin Güneş'iyle çakışırsa çift arasındaki ilişki uyumlu ve derin olur. Evlilik sembolü yıldızları altmışlık veya üçgen açıdaysa ilişki iyi olur, karşıt ise ilişki kötü olur.

Venüs 12. evdeyse evlilik iyi gitmiyor, Jüpiter de 12. evdeyse kadının değeri çok düşük olacaktır. Evliliğin sembolü değişken bir burçta ise evlilik istikrarsızdır ve her iki taraf da evlilikten memnun değildir. Venüs öncü burçtaysa (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) erkeğin ilişkisi uzun sürmeyecek ve özellikle Ay veya Venüs Yengeç veya Oğlak burcundaysa, evlendikten sonra sadece bir kadınla yetinmeyecektir. Venüs değişken bir burçtaysa (İkizler, Başak, Yay, Balık), evlilikte çok eğlenceli olabilir. Kişi değişken bir burçtaysa ve Venüs talihsiz değilse kişi evlendikten sonra tek bir kadınla yetinmeyecektir.

Ay ve Güneş birbirleriyle uyumlu açıdaysa ve her ikisi de insan burçlarındaysa (İkizler, Başak, Kova ve Yay burcunun ilk 15 derecesi) ve Güneş ile Ay'dan en az biri uyumluysa Şanslı yıldızların yönüne göre kişi ve karısı birbirlerine aşıktır. Güneş ile ay arasındaki açı iyi değilse ve güneş ile aydan en az biri kötü niyetli bir yıldızla karşıt konumdaysa, kişi ve karısı sürekli tartışmalara girecek ve bir fikir birliğine varmak zor olacaktır.

Ay'ın ışığı azalıyorsa ve kardinaldeki Mars'a denk geliyorsa evde, yerlinin karısı onu hiçbir zaman gerçekten sevmeyebilir. Erkeklere bakarak. Ay 7. evin yöneticisiyse, ışınları azalmışsa ve 8. eve yerleşmişse kişinin evlilikten mutluluk alması zor olacaktır.

Kadınların Evlenmesine İlişkin Evlilik Göstergeleri

Öncelikle kadında evlilik göstergeleri değerlendirebilmek için, evliliğin en önemli sembolleri güneş ve Mars'tır.

İkincisi, yedinci ev ve onun yöneticisi.

Üçüncüsü, yedinci evdeki gezegenler

Yukarıdaki gezegenlerin doğasına, kalitesine ve yerleşimine dayalı olarak, erkek evliliği argümanıyla aynı şekilde yargılarda bulunulur, burada Güneş Ay'ın ve Mars Venüs'ün yerini alır.

Evlilik Göstergeleri “Evlenecek Misin?”

Yukarıda belirtilen amblem yıldızları doğurganlık takımyıldızına (su burcuna) denk geliyorsa, iyi evlerde ise, güçlü etkiye sahipse ve uğurlu yıldızlarla uyumlu yönlere sahipse, evlilik göstergeleri değerlendirmesine göre, evlilik iyi olacaktır. Amblem yıldızı kötü bir evdeyse (6 8 12), zayıfsa ve kötü niyetli yıldızlardan etkileniyorsa kişi evlenmeyebilir.

Bir kadının horoskopunda, Venüs Batı'nın 7. evindeyse ve Satürn 4. evdeyse kişi evliliğe pek ilgi duymaz ve cinsel açıdan soğuktur.

 • Güneş ve ay her ikisi de erkek burcundaysa veya
 • burçta aynı erkek burcundaysa veya
 • aynı erkek burcundaysa,

kadın kurnaz olacak, erkekleri umursamayacak, inatçı ve disipline edilmesi zor olacaktır.

Evlilik Göstergeleri “Evlilik Sorunsuz Gitti Mi?

Eğer burç yıldızları uyumlu bir görünümdeyse veya kendileri de uğurlu yıldızlarsa kişi sorunsuz bir şekilde evlenebilir. Aksi takdirde bazı iniş çıkışlar yaşanabilir.

Evlilik göstergeleri “Kocanın durumu”

Yedinci evin başlangıcının bulunduğu takımyıldızı, onun vücut şeklini temsil eder. Yedinci evin yöneticisi ise onun durumunu temsil eder. Yedinci Evin Efendisi ve Güneş açısı sayesinde kocanın durumundan daha emin olunabilir.

Evlilik göstergeleri “Zengin misin?”

Kadim insanların yargılama yönteminin aksine evlilik göstergeleri kapsamında bir görüş de “sekizinci evin gücünü, sekizinci evin yöneticisini ve sekizinci evdeki yıldızları gözlemleyin ve ardından bu enerjiye dayalı olarak nihai bir karara varılmalıdır” şeklindedir. Bu yıldızların yerleşim noktaları “eğer yukarıda bahsedilen sembolik gezegenler güçlüyse ve malefik gezegenlerle hiçbir açıları yoksa” kişinin kocası zengin olabilir. Eğer “8. evin yöneticisi tapınağa girerse ve köşeli bir evdeyse” kişinin kocasının mali gücünden asla şüphe duyulmaz.

Evlilik Göstergeleri “Varlıklı Bir Ailenin Çocuğuyla veya Varlıklı Bir Ailenin Kızıyla Evlenmek”

 • Kişisel burçta, ikinci ev (zenginlik ve ipek evi) kişisel serveti, sekizinci ev (hastalık evi) ise eşin parasını yönetir.
 • Evin yöneticisi ile 8. evin yöneticisi arasında açı varsa kişi eşinin getirdiği zenginliğin tadını çıkaracaktır.

Örneğin: İkinci ev İkizler burcunda ve sekizinci ev Yay burcundadır.

Eğer Merkür (İkizler burcunun yöneticisi) Jüpiter (Yay burcunun yöneticisi) ile açı yapıyorsa,

 • Bu kişi diğer yarının getirdiği para, gayrimenkul veya nüfuz gibi zenginliğin tadını çıkaracaktır.
 • Zenginlik sadece küçük bir miktar para değil, ilgili kişinin yaşam standardını büyük ölçüde artırabilecek devasa ve dikkate değer bir miktar olacaktır.
 • İlgili kişinin hayatı da evlenmeden önce ve sonra bambaşka bir görünüme bürünecektir. Akrabalar ve arkadaşlar, söz konusu kişinin diğer yarısı sayesinde zengin olduğunu açıkça hissedeceklerdir.

Evlilik Göstergeleri “Son Bölüm”

Kişisel bir burçta beşinci ev aşk, kendini ifade etme, spekülasyon ve çocuklar içindir.

Sekizinci ev cinsiyeti, eşin parasını vb. yönetir.

Beşinci evin yöneticisi, beşinci evin başlangıcındaki burç ve bu burcun yöneticisidir.

Örneğin, beşinci evin eşiğindeki Terazi olup, yönetici Venüs ve beşinci evin yöneticisidir.

Venüs sekizinci eve yerleştirilmişse, beşinci evin yöneticisinin sekizinci eve yerleştirildiği söylenebilir, bu da Venüs'ün beşinci ev ile sekizinci evin iki alemini birbirine bağladığı anlamına gelir.

Beşinci evin yöneticisi sekizinci evde olan insanlar eşlerinin parasının tadını çıkarmaktan hoşlanırlar ve çoğu zaman eşlerinin kendilerine harcamaları için para sağlamasını sağlayabilirler.

Aşklarında seks vazgeçilmezdir, seksten hoşlanırlar ve aşkın kalitesine ilişkin değerlendirmeleri cinsel doyum ve eşlerinin sahip olduğu para miktarıyla ilişkilidir.

Genel olarak konuşursak, bir kızın doğum haritasında Güneş ve Jüpiter üçgen olduğu sürece,

 • Zengin bir aileden biriyle evlenmeseniz bile, kocanızın ve erkeklerin, özellikle de ona cömertçe para ödeyecek olan kişilerin parasının tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.
 • Ay ve Jüpiter bir erkeğin haritasında üçgen olduğu sürece evliliğinin mutlu olacağı garanti edilir (sert açıların aşırı etkisi olmadığı sürece)
 • Üstelik kadın ona pek çok fayda sağlayacaktır.
 • Hayatındaki asil kişilerin çoğu kadındır.
Etiketler: Evlilik Göstergeleri Nelerdir
Nisan 20, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.