Şamanizm

 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Hayvanların spiritüel anlamları fikri, aslında dünya üzerindeki en eski geleneklerden biridir. Bu gelenek, insanoğlunun avcı-toplayıcı olduğu zamanlara kadar gidiyor.

  Bildiğiniz gibi, ruh rehberler, onları görmek istediğimiz her şekilde bize kendilerini sunabilir. Bazıları, bir ya da daha fazla tanıdık hayvanın yüzleri aracılığıyla bağlantı kurabilir.

  Bazılarının erk hayvanı arı, bazılarının fil, anka kuşu, at, balık hatta baykuş olabilir. Bu yazıda, Şaman hayvanları ya da erk hayvanları olarak da bilinen bu spiritüel hayvanların anlamları, ne oldukları ve size nasıl yardımcı yardımcı olabileceklerini açıklayacağız. Erk hayvanı bulma uygulamasına geçmeden önce, gelin isterseniz bu Şaman geleneğinin tarihçesine bir göz atalım…

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Daha önceki yazımızda, insanlık tarihi kadar eski olan hayvan sembolizminin tarihçesinden, anlamından ve bazı erk hayvanı türlerinden bahsetmiştik. Bu yazıda ise, kendi koruyucu hayvanınızı nasıl bulabileceğinizden bahsedeceğiz. Hayvanların spiritüel anlamları konusuna hakim olmaya başladıysanız, artık koruyucu hayvanınızı bulmaya hazırsınız. O halde, bunu nasıl yapabileceğinize birlikte göz atalım!

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Kadim inançlardan biri olarak bilinen Şamanizm inancının geçmişi, neredeyse insanlık tarihi ile bir tutulacak kadar eskidir. En köklü ve eski inanç sistemlerinden biri olan Şamanizm inancına mensup kişilere de Şamanist adı verilir. Bir kabile dini olarak eski dönemlerden günümüze kadar uzanan bu inanç sisteminde kabile başındaki kişiye de Şaman adı verilir. Şamanizm, günümüzde de farklı toplumlarda çeşitli biçimleri ile inanç sistemi olarak görülür.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Hayvanların spiritüel anlamları fikri, aslında dünya üzerindeki en eski geleneklerden biridir. Bu gelenek, insanoğlunun avcı-toplayıcı olduğu zamanlara kadar gidiyor.

  Bildiğiniz gibi, ruh rehberler, onları görmek istediğimiz her şekilde bize kendilerini sunabilir. Bazıları, bir ya da daha fazla tanıdık hayvanın yüzleri aracılığıyla bağlantı kurabilir.

  Bazılarının erk hayvanı arı, bazılarının fil, anka kuşu, at, balık hatta baykuş olabilir. Bu yazıda, Şaman hayvanları ya da erk hayvanları olarak da bilinen bu spiritüel hayvanların anlamları, ne oldukları ve size nasıl yardımcı yardımcı olabileceklerini açıklayacağız. Erk hayvanı bulma uygulamasına geçmeden önce, gelin isterseniz bu Şaman geleneğinin tarihçesine bir göz atalım…

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm tek tanrılı bir din ve inanç sistemi olarak çok uzun zamandır varlığını sürdürmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe dayanan Şamanizme özgü pek çok ritüel ve adet vardır. Bu dini adetlerden bazıları günümüze kadar ulaşmış ve hala pek çok kültürde kendine yer bulup uygulanmaktadır. Şamanizm bazı mistik özelliklere sahip bir inanış sistemidir. Bu yüzden farklı coğrafyalarda farklı şekillerde uygulandığı bilinir.

  Köklü geçmiş ile Taş Devri’ne kadar uzanan Şamanizmin özellikleri, bölgelere ve topluluklara göre değişiklik gösterebilir. Bazı yörelerde bir din olarak görülen Şamanizm bazı bölgelerde ise ritüeller bütünü olarak tanımlanır. Trans tekniği olarak yeniden düzenlenen ve modern hale getirilen Şamanizm, geniş kitlelere hitap eden bir ruhani yolculuğun kapılarını açmaktadır. Tarih boyunca insanlar bu mistik kültür ve inanç sistemini merak etmiştir. Bu yüzden pek çok araştırma yapılan Şamanizm hakkında farklı görüşler de ortaya atılmıştır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  İnsanlar, “erk hayvanı” sözcüğü ile tanıştığında birçok soru ortaya çıkar. Ardından, kendi erk hayvanını bulmaya çalışırlar ve daha fazla soru ortaya çıkar. Sonunda, onlarla tanışırlar ve daha da fazla soru ortaya çıkar. İnternette biraz araştırma yaparak, “erk hayvanları” ve “ruh hayvanları” başlığı altında binlerce farklı soru ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıda, en popüler 10 tanesini listeledik!

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm’den İslamiyet’e geçiş yapan Türklerin kültüründe bu eski gelenekten kalan pek çok adet ve örf mevcuttur. Günlük yaşamın her anında pek çok hareketimizde Şamanizm izlerini görmek mümkündür. Şamanizm inancını Orta Asya’dayken benimsemiş olan Türklerde, İslamiyet’e geçiş sonrasında da hala inanç biçimi olarak görülen farklı uygulamalar vardır. Günümüzde Şamanizm izleri, yüzyıllar öncesinden kalma bazı adetlerde net bir şekilde görülür. Bunlar arasında günlük hayatta da sık sık gerçekleştirdiğimiz davranışları veya inanışları bulabilirsiniz.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Özellikle Sibirya ve Orta Asya topluluklarında görülen Şamanizm inancının merasimlerine şaman denir. Şaman inancı, doğadaki oluşum ve olayları kutsayan, onlara tanrısallık atfeden bir yapıya sahiptir.

  Şamanizm kelimesini ilk olarak 13. yüzyılda Avrupalı gezginler duymuş ve dünyaya yaymıştır. Mançu – Tunguz halklarından duydukları şaman kelimesi, daha sonra Sibirya’daki ruhani ritüelleri yapan kişileri tanımlamak için kullanılmıştır. Çünkü Şamanizm o dönemde genellikle Sibirya kavimlerinin dini inanışlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri inanç ritüellerini ifade etmekteydi.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  En kadim ve eski inançlardan birisi olan şamanizm birçok topluluk tarafından benimsenmiştir. İlk Çağ’dan itibaren yaygın olduğu düşünülmektedir. Eski Türkler gibi birçok topluluk, bu inanışı, dini veya kültürü benimsemiştir. Farklı bölgelerde farklı biçimlerde varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Arada bazı farklılıklar olmuş olsa da temele bağlı kalmıştır.

  Mesela; şamanlar ata ruhlarla iletişime geçmiş ve insanlarla ruhlar arasında elçilik görevini üstlenmişlerdir. Bütün şamanlar gerekli eğitimlerden geçmiştir. Seçilmiş şamanlar yıllarca ustaların bilgilerini ve gizli dillerini anlamaya çalışmışlardır. Şifacılık üzerine çalışan şamanlar vardır ve ruhların yol göstermesiyle hastaları iyileştirmişlerdir. Ölen kişilerin diğer alemlere geçmesi için ruhlarına rehberlik etmişlerdir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanist; şamanizm inancına ve ritüellerine uygun bir şekilde yaşam süren kişiye denir. Peki, Şamanizm nedir? Şamanizm, dünya tarihi boyunca özellikle Asya toplumları ile birlikte anılmıştır. Ancak; Sibirya, Kızıldereli toplumlar, Avrupa’da dahi Tötonlar, Fin ve Baltık toplumları arasında yaygın olarak uygulanan bir ritüeller toplamıdır.

  Şamanizm’in bir din olarak anlatılması ve kabul görmesi, özellikle Avrupalı gezginlerin bu inanç ve yaşam biçiminin felsefesinin anlaşılmadan; üstünkörü bir biçimde aktarmasından kaynaklanmaktadır. Fakat, felsefesine bakıldığı zaman Şamanizm bir dinden daha çok, yer, yer altı ve gök alemleri hakkında düşün ve uygulama ritüelleridir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  İnsanlar var olduğu süre içerisinde hep bir inanışın peşinde koşmuştur. İlahi dinler ve peygamberler insanları her zaman Allah’a iman etmeye çağırmıştır. Fakat eski medeniyetlerde ilahi dinlerin ulaşmadığı toplumlarda farklı dini inançlar bulunuyordu. Birçok toplumda günümüze kadar ulaşan farklı inançların kökeni antik çağlara kadar dayanıyor.

  Bu inançlardan biri de Şamanizm’dir. Şamanizm yeryüzündeki en eski dinlerden biridir ve farklı ibadet etme teknikleri bulunuyor. İslamiyet’i kabul edene kadar Türkler de belli dönemlerde Şamanizm dinine inanmıştır. Türklerin dışında Moğol kültüründe de Şamanizm inanışı bulunuyor.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm tarihi taş devrine kadar uzanmakla birlikte özellikleri ve farklılıkları ile kendini göstermektedir. İnsanlık tarihinde tek tanrıya inanan bir tür dini inançtır. Kadim inançlardan biri olan bu din neredeyse insanlık tarihi ile bir tutulmaktadır.

  Bu inanca sahip olan kişilere Şamanist denilmektedir. Kabile reislerine ise Şaman denilmektedir. Daha fazla göçebe hayatı yaşayan halk Asya kıtasının tamamına yayılarak büyümüştür.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanlar, gittikleri dinsel törenlerde kendilerine has giysi giyerler. Kuzey Asya’da, Şaman giysisi kült aracı olarak kullanılır. Ayrıca şaman giysi ve kıyafetleri üzerinde çeşitli şekiller ve resimler bulunur. Bu şekillerin önemine inanılır. Mesela Şaman giysisin üstünde bir kuş varsa şamanın kuş ile öte dünyaya uçabileceğine inanılır.

  Giysilerdeki bu resimlerin kökeni hakkında farklı görüşler bulunur. Araştırmalar sonucu insanlar bu şekilleri totemizme bağlarken, bazı insanlar da bir zamanlar insanları korkutmak amacıyla kullanıldığını ve giysiye dönüştüğüne inanmaktadır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm, dünyanın en eski manevi uygulaması olarak kabul edilebilir. On binlerce yıldan fazla bir süredir insanlık, bilgelik ve güç kaynaklarıyla bağlantı kurmak için şamanik yöntemler kullanmıştır. Bunu, yalnızca kendilerine fayda sağlamak için değil, aynı zamanda şifa, bilgi ve pratiklik getirmek ve halklarına bilgi sağlamak için yapmışlardır.

  Şaman sözcüğü, Sibirya’daki bir kabileden gelir ve vücudunu terk edip ruhlarla etkileşim kurmak için diğer alemlere seyahat edebilen kişi anlamına gelir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm eğitimlerinde öğretilen temel yolculuk yöntemlerini öğrendikten sonra, yardımcı ruhlarla kişisel bağlantınızı güçlendirmek için pratik yapmanız önemlidir. Ve şamanik davul çemberi, şamanizm bilgisini ve pratiğini derinleştirmenin güçlü bir yolu olabilir.

  Bir şamanik davul çemberi, bu uygulama için tutarlı ve destekleyici bir yapı sağlar. Bu yazıda, şamanik davul çemberine katılmayı düşünenler için, çemberi nasıl daha etkili hale getirebileceğinizden bahsedeceğiz!

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Mutfağınızda sürekli kelebek görüyorsunuz. Kampa gidiyorsunuz ve bir kaplumbağa ile karşılaşıyorsunuz. Rüyanızda bir fare görüyorsunuz. Peki, tüm bunların anlamı ne? Sadece rastgele olaylar mı yoksa daha derin bir öneme mi sahip? Bu dost yaratıklara dikkat etmek, gözlerimizi açık bir şekilde gizli bir dünyaya açabilir!

  Rehber hayvangüç hayvanıerk hayvanı… Adı ne olursa olsun, bir hayvan bağlantısı gibi şamanik uygulamalar; yalnızca hayvanlar ve doğa dünyasını değil, aynı zamanda sembolizm ve rüya imgeleriyle zengin iç dünyamızı, yani görünmeyen dünyayı ortaya çıkarır. Bazı hayvanlarla sürekli olan karşılaşmalar, bizi varlığımızın sorgulanmasına açabilir ve etrafımızdaki dünyayla ve içimizdeki dünyayla nasıl etkileşime girdiğimizi düşünmemiz için bize ilham verebilir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Eski bir dini inanış olan Şamanizm, günümüzde bile hala konuşulmaktadır. Peki, Şamanizm nedir? Bu inanışta ne gibi durumlar bulunmaktadır? Şamanizm’e dair her şey bu yazıda sizlere verilmiştir. Gök tanrı inancı olarak kabul edilen bu din, aslında tam olarak bir din olarak kabul edilmez. Şamanizm, bir din olmaktan çok uygulamadır.

  Temelde dini uygulamaların yer aldığı bir inanıştır. Bu nedenle Şamanizm denildiğinde akla sık sık yapılan ayinler, şamanlar ve asalar gelmektedir. Çok eski bir inanış olması, Şamanizm hakkında birçok şeyin merak edilmesine neden olmuştur. Ayrıca Şamanizm’in Türk geçmişinde yer alması, bu inanışa olan merakın daha da artmasına neden olmuştur.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm eski çağlarda çıkmış bir inançtır. Bu inanç ilk yıllarda orta ve kuzey Asya bölgesinde kabileler halinde yaşayan toplumlarda çıktı. Daha çok İslamiyet’ten önceki Türklerde ve Moğollarda görülen bu inanış tek tanrı inanışıydı. Türklerde Gök tanrı inancı Şamanizm’in bir parçasıydı. Şaman inancında öldükten sonra ruhlar yer yüzünde veya göklerde dolaşır. Bu ruhlarla iletişim kurarak yardım isteme ve büyü yapma inancı da Şamanizm inanışıdır.

  Şamanizm inancında ölen insanın ruhu ya iyi ruh ya da kötü ruh olarak bedenden ayrılıyordu. Bu ruhlar eğer iyi ise at ve geyik ile göğe yükseliyor, kötü ise yerin altında hapsoluyordu. Şamanizm inancında üç alem bulunuyor. Birinci alem insanların, hayvanların ve cansız varlıkların bulunduğu yer yüzüdür. Diğer alem toprağın altı ve bu alem kötü ruhların mekanıydı. Üçüncü alem ise gök yüzüydü ve ölen iyi ruhların gezindiği alemdi.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Maneviyat, zamanının başlangıcından beri insan ırkında mevcuttur. Maneviyat, doğasının ve varlığına bir amaç ve anlam veren evreni yorumlama halidir. Bu kadim maneviyat; fiziksel yaşamın bağışlayıcısı olan, toprak ana veya “Pachamama” olarak adlandırılan, dünya tarafından temsil edilen ortamın anlaşılmasıyla bağlantılı olmuştur. Bu nedenle Şamanizm, modern dünyada birçok insanın unuttuğu köklerimizi hatırlamanın en özgün ve saf yoludur.

  Şamanik şifa çalışmaları ve reiki, bilincin evrimi ve uyanışı için niyet, düşünce ve duygular gibi içsel ve yaşanmış deneyimler veya doğanın beş elementi gibi dışsal enerjileri iyileştirmeyi öğrenme yeteneği olarak tanımlanır ve herhangi bir koşullanmadan arınmış mutluluk sağlar.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  İnsanlar eski tarihlerde kabileler halinde yaşıyordu. Her kabile ortalama iki yüz kişilik oluyordu ve bu kabileler tüm ihtiyaçlarını ortak olarak görüyordu. Eski çağlarda yaşayan bu kabileler kendilerine göre farklı inançlara da sahipti. Bazı kabileler güneşin veya yıldızların tanrı olduklarına inanırdı. Fakat kabilelerin büyük bir kısmı Şamanizm inancına sahipti.

  Özellikle Türkler ve Moğollar gibi birçok orta Asya toplulukları Şamanizm’e inanıyordu. Şamanizm başlı başına bir din değildi fakat milyonlarca insan tarafından kabul edilen bir inanıştı. Bu inanışa sahip olan kişilere Şamanist dini liderlerine de Şaman deniyor. Şamanizm çok eski tarihlere dayansa da günümüzde bile hala binlerce Şamanist’e ve Şamana rastlamak mümkündür.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm, kuzey Asya kökenli eski bir animist dindir. Bu din veya yaşam tarzı, yalnızca şamanlardan etkilenebilen güçlü ruhlara olan inancı kapsamaktadır. Dünyanın bazı yerlerinde olduğu gibi, ülkemizde de bazı şaman ritüelleri uygulanmaktadır. Bunlar, bizim kültürümüzün bir parçası ve aslında pek çok insan bu davranışların Şamanizm ile ilgili olduğunun farkında bile değil.

  Bu, kabilelerin göçleri sırasında yapılan bazı göçleri gösteren bir fotoğraftır. Kabilelerin göçü, 200 ve 700’lü yılları kapsayan tarihi bir dönemdi. Bu dönemde Kuzey Asya’dan gelen kabileler, Kuzey Asya’da uzun süren bir kuraklık sonucunda, Avrupa’ya ve daha sulak alanlara göç ettiler. Bu göç nedeniyle, günümüzde hem Türkiye hem de Avrupa’da bazı yerlerde şamanik geleneklere bugün hala rastlıyoruz.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Türklerin kökenine inmek isteyen herkesin karşılaştığı bir inanç sistemi olan Şamanizm, şu anda bile Türk kültüründe ve gelenek göreneklerinde yer alıyor. Şamanizm’i araştıran insanların aklında beliren ilk soru ise “ilk şaman nasıl ortaya çıkmıştır?” sorusu oluyor.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm, toplumu ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Dinsel, simgesel, ekonomik, siyasi ve estetik bir olgudur. Şamanizm, olaylara anlam katar ve olayların üzerinden egemen olmak amacıyla insan zihninde bağımsız bir biçimde tasarlanan büyük bir sistemdir. Şamanizm, insan ve doğanın özel bir tasarımıdır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm insanlık tarihi kadar eskidir. Açıklamak gerekirse tek tanrılı bir din ve inanç sistemidir. Şamanizm’in birçok özel ritüeli ve geleneği vardır. Bu ritüellerden bazıları günümüze kadar intikal etmiştir ve halen uygulanmaktadır. Bununla beraber insanların merakları artıyor ve birçok kişi şamanizm hangi döneme aittir? Sorusunu soruyor.

  Şamanizmin özellikleri be gelenekleri Taş Devri’ne kadar uzanabilir ve bölgeden ülkeye değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde bir din, bazı bölgelerde ise bir ritüel ve hipnotizma olarak kabul edilir. Tarih boyunca Şamanizm ile alakalı birçok efsaneler ve farklı görüşler anlatılmıştır. Doğayı canlı olarak gören bu inanç sisteminin bazı özellikleri panteizme benzemektedir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Tüm insanlar içlerinde şamanik vasıflar taşır. İnanç ve istek ile bu vasıflara ulaşmak mümkün olmaktadır. Şamanın sihirli dünyasındaki bilgileri günlük hayatta kullanılabilir hale getirmek şaman eğitimi ile mümkündür. Şaman teknikleri; ormanlarda, çöllerde veya modern kent yaşamında aynı şekilde işler. Sadece enerjinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını iyi kavramak yeterlidir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Dünyanın en eski dini inançlarından biri olan Şamanizm tek tanrılı bir inanıştır. Bu inanışta tek tanrıya inanırlar fakat inançları gereği peygamberlere ve dini kurallara inanç yoktur. Şamanizm inancında insanlar tanrının kanun koymayacağı inancı hakimdir. Bu inançta cennet ve cehennem inancı da hakimdir ve cennete girmek için iyi bir insan olmak gerekiyor.

  Şamanizm inancında insanlar iyi bir insan olmak için çalışır. Ayrıca kötü insanlardan ve kötü ruhlardan korunmak için çeşitli ayinler düzenlerler. Şamanizm inancı eski çağlarda çıkmış ve hala binlerce insanın inandığı bir din veya inanıştır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm dünyanın en eski inançlarından biridir. Orta Asya’da kabileler halinde yaşayan Türkler ve Moğollarda ilk olarak görülen bu inanış tüm dünyaya yayılmıştır. Şamanizm hala dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan bir inanıştır. Bu inanış daha çok kırsal ve içine kapanık toplumlarda görülüyor. Şamanizm inancına hakim kişilere Şamanist denir. Şamanistler de Allah’ın varlığına inanırlar fakat dini kurallara ve peygamberlere inanmazlar.

  Şamanistlere göre Allah insanları yarattı ve onların iyi bir insan olmalarını istedi inancı hakimdir. Dini görevlere inanmayan Şamanistler inançları gereği iyi insanların cennete kötü insanların da cehenneme gideceğine inanırlar. Şamanistler iyi bir insan olmak için Şaman adını verdikleri dini liderlerinin sözünden çıkmazlar.

  Şamanlar kabileler veya topluluklar halinde yaşarlar. Her topluluğun da kendi Şamanları olur. Bu Şamanlar kendilerine bağlı olan Şamanistlere yol göstererek iyi bir insan olmalarını sağlar. Şamanlar bulundukları topluluğun en önde gelen kişisidir. Şamanistler Şamanlara peygamber gözü ile bakarlar ve yaptıkları her şeyi onlara danışırlar. Şamanlar çeşitli ayinlerle Şamanistleri koruma altına alır ve sürekli onları eğitirler.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Savaşın, ölümün, aşkın, güzelliğin ve doğurganlığın sembolü olan tanrıça Freya, İskandinav mitolojisinin sevilen tanrıçalarından biridir ve Aesir tanrılarının bir üyesidir.

  Güzel ve naziktir, insanların kalbini fetheder. Güzelliğe düşkünlüğü ve iyi maddi varlığı nedeniyle ailede “parti kızı” olarak kabul edilir. Dolu dolu yaşamak için cinselliğine hiçbir kısıtlama koymamıştır. Bu nedenle, bir zamanlar Loki tarafından diyardaki her erkekle yatmakla suçlandı.

  Çoğu tanrı ve tanrıça gibi, tanrıça Freya için de Gefn, Horn, Mardoll, Skjalf, Syr, Throng, Thrungva, Valfreyja ve Vanadis gibi başka isimleri vardı. Bu isimlerin çoğu, doğurganlık ve eğilim ile ilgili eski İskandinav sözcükleridir.

  Tanrıça Freya, Viking zamanlarının kaptan Marvel’i, cesaret ve zarafet tanrıçasıdır. Erkekler ona saygı duymuş ve kadınlar onu korkutucu bulmuştur.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şaman sözcüğü büyücü, rahip anlamlarına gelmektedir. Bu sebeple bazı araştırmacılar Şamanizm’i bir din olarak kabul etmezler. Bir kutsal kitabı, kurucusu, ibadet tarzı olmadığı için de bu düşüncelerinin desteklendiğini ifade ederler. Bazı araştırmacılar tam anlamıyla din sayılmadığını düşünmelerine rağmen dine doğru gelişme evresi olarak görmüşlerdir.

  Din olarak gören araştırmacılar ise Gök Tanrı, Yeraltı Tanrısı ve bunlara bağlı olan ruhlara dayanan bir din olduğunu kabul ederler. Şamanizm’de şaman ruhu çok önemlidir. Şamanlar belli başlı törenler yaparlar ve bu törenler genellikle gece yapılır. Şamanlık hiyerarşik bir sıra ile devamlılığını sağlar. Şaman öldüğü zaman onun yerine yardımcılığını yapmış erkek torunlardan birisi geçer.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm ilkel dönemlerdeki kavimlerde görülen bir inanç sistemidir. Bu inanç sisteminde, şaman denen kişilerin, ruhlar ve insanlar arasında aracı görevi gördükleri ve hasta olan kişileri iyileştirdikleri inancı mevcuttur. Eski bir Asya dini olan Şamanizm Ata ruhları ile doğa varlıklarına tapınmaya dayanmaktadır. Şamanlara aynı zamanda büyücü de denilmektedir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Orta Asya kökenli Şamanizm bir kabile ve topluluk inancı olarak ortaya çıkmasına rağmen kısa sürede dünya geneline yayılmıştır. Bu inanç ilk olarak Türklerde ve Moğollarda ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise Orta Asya başta olmak üzere Kanada, Arjantin gibi birçok Amerika ülkesine kadar yayılmıştır. Özellikle Amazon ormanlarında yüzlerce Şaman topluluğu yaşıyor. Bu topluluklar yüzyıllarca Şamanizm inancına sahipler ve hayatlarını o Şamanizm geleneklerine göre şekillendiriyorlar.

  Şamanizm inancına hakim kişilere Şamanist dini liderlerine de Şaman deniyor. Şamanların Şamanistler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Şamanlar kendilerine bağlı olan Şamanist topluluğu kötü ruhlar, büyüler ve nazarlardan korurlar. Ayrıca çeşitli ayinlerle Şamanistlerin ruhlarını sürekli diri tutarlar.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Amerika’nın güneyinde yer alan Amazon ormanlarında yetişen ayahuasca bitkisi yüzyıllar boyunca kadim öğretilen şifa ilim kaynağı olmuştur. Orada yaşayan şaman kabilelerinde küçük yaşlardan itibaren kullanılan bitki kişiyi başka boyutlarda bir yolculuğa çıkardığı inancını korur. Bu bitki sadece Amazon ormanlarında yetişir ve ayahuasca ritüeli katılımı için de bu bölgeye seyahat etmeniz gerekiyor.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm, dünyada Sibirya ve Ural – Altay halkları başta olmak üzere kan birlikteliğine dayanan toplulukların ruhlar ile ilişki kurma ve hastaları iyileştirme güçlerine sahip olduğuna dair inanışın yer aldığı bir inanç sistemidir. Bu kan birlikteliğine dayanan topluluklar Şamanist kültürün temelini oluşturmaktadır. Şamanizm‘ in doğuşu Neolitik Çağ’ a dayanmaktadır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Tek tanrı inancı hakim olsa da Şamanizm dünyanın en sıra dışı inançlarından birisidir. İlk çağlarda küçük topluluklar halinde ve göçebe şeklinde yaşayan Türk ve Moğollarda görülen bu inanç din olma özelliği taşımasa da milyonlarca mensubu bulunuyor. Tamamen gelenekler üzerine kurulu olan bu inanç dışa kapalı bir özelliğe sahip ve katı olmayan kurallara sahiptir.

  Şamanizm inancında gök tanrı vardır ve insanları yarattığı gibi cennet ve cehennemi de yaratmıştır. Şamanizm inancında insanların öldükten sonra cennete gidebilmeleri için iyi bir insan olmaları yeterlidir. Şamanizm inancında dini faaliyet olarak çeşitli ayinler düzenlenir. Bu ayinlerdeki en büyük amaç ta kötü ruhlardan korunmaktır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm en eski dinlerden biridir. Orta Asya’da kabileler halinde bulunan Türkler ve Moğollar ile ortaya çıkan bu din daha sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Şu an da bile dünyanın birçok ülkesinde bu inanışı görebiliriz. Şaman dinine inanan kişilere şamanist denir. Şamanistler de müslümanlar gibi tek bir Allah’a inanır fakat peygamberlere ve dini kitaplara inanmazlar.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Ritüel esnasında transa geçebilme yeteneğine sahip olan şamanların ritüelleri, günümüz dünyasında da sıklıkla kullanılıyor. Hayatınızı daha iyi hale getirmenizi sağlayacak şamanizm ritüelleri, bunların nasıl işe yaradığı ve ritüel yapmadan önce bilmeniz gerekenler hakkında bilgi edinmek için bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm dünyanın en eski inançlarından biridir. Eski çağlarda kimi insanların güneşe, aya ve yıldızlara taptığı dönemlerde birçok topluluk tek tanrı inancı olan Şamanizm’e inanıyordu. Şamanizm Eski çağlarda orta Asya’da Hindistan ve Türklerden çıkarak dünyaya yayılmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki inancı gök tanrı inancıydı. Gök tanrı inancı da Şamanizm’in bir koludur.

  Şamanizm orta Asya’dan dünyaya yayılmış ve hala dünya genelinde milyonlarca insan tarafından bir inanç olarak kullanılıyor. Şamanizm inancında tek tanrı inancı hakimdir. Fakat dini görevlere ve peygamberlere inanç yoktur. Bu inançta ahiret hayatı da vardır. İnançlarına göre iyi insanlar cennete giderken kötü insanlar cehennem azabından kurtulmazlar. Şamanizm inancında iyi bir insan olmak hedeflenir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Tahtaya vurma, dua ederken avuçları göğe açma ya da ismi söylendiğinde kötülüğün çağrılacağına inanma alışkanlıklarının Şamanizm’den geldiğini hep duyarız. Özellikle İç Anadolu taraflarında yaygın olan ve o yöreye ait olduğu sanılan ama aslında yöreye değil eski bir inanç sistemine ait alışkanlıklardır bunlar. Şamanizm, artık çok sayıda inananı kalmamış olsa da hala köklerimizde, tarihimizde, kültürümüzde ve günlük alışkanlıklarımızda yaşamaya devam etmektedir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  İnsanlar yaşadıkları her dönemde bir inanca sahip olma peşinde koşmuştur. Bazı kavimler eski çağlarda ilahi dinlere inanırken bazı kavimlerde farklı dini inançlar hakimdi. Bazı kavimler ve topluluklar güneş, yıldız, ateş ve su gibi cisimlerin tanrı olduğuna inanırken bazı kavimlerde tek tanrı inancı hakimdi.

  İlahi dinler sınıfında yer almasa da bu inançlar tek tanrı üzerine kuruluydu. Fakat bu inançlar birbirinden farklıydı. Özellikle tarihi insanlık tarihine yakın olan Şamanizm dininde farklı özellikler ve gelenekler hakimdir. Şamanizm neredeyse taş devrine kadar uzanıyor ve birçok toplumda olmasına rağmen farklı inanışlara sahiptir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Dünyanın, kötü ve iyi ruhlar tarafından yönetildiğine inanan görüşe Şamanizm denilmektedir. Şamanizm, Eski Türklerin kabul ettiği bir inanış olarak kabul edilmektedir. Bu inanışa ait bir kutsal kitap bulunmamaktadır. Ayrıca Şamanizm’in kim tarafından ortaya çıktığı da kesin olarak bilinmemektedir. Şamanizm inancında 3 temel unsur bulunur. Yeraltı ve yerüstü, dünya ve gök unsurları bulunmaktadır.

  Ruhlar ve insanlarla iletişim kurulduğuna inanılır. Ancak herkes bu iletişimi kuramaz. Şamanizm’de bu iletişimi kuran kişilere ”Şaman” denilmektedir. Şamanların belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Bir nevi din görevlileri olarak nitelendirilebilirler. Bu yazıda şamanlar hakkında bilmeniz gerekenler açık bir şekilde anlatılmıştır. Şamanizm inancının en önemli kavramlarından biri şamanlardır. Şamanlar hakkında oldukça ilginç bilgiler bulunmaktadır.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm çok eski tarihlere kadar uzanan bir tür dindir. Çıktığı yerlerde farklılık göstermektedir. Bazıları Şamanizmi bir din olarak kabul etse de bazıları ise tamamen bir ritüel olarak kabul etmişlerdir. Şamanizm dini adına çok fazla araştırma yapılmış ve şamanlar nerede yaşıyor?

  Nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Şamanizm tarihi tam olarak bilinmese bile birçok ülkeye yayılma yapmışlardır. Araştırmalar sonucunda birçok ülkede Şamanizm adına mağaralarda duvarlarında çizilmiş resimler bulunmuştur. Bu nedenle Şamanizm dini ne zaman ortaya çıkmış veya nerelerde yaşamış net olarak bir şey bilinmemektedir.

  Şamanizm
 • Ocak 11, 2024 Şamanizm

  Şamanizm Orta Asya’da ortaya çıkmış çok eski bir dindir. İlk olarak Moğol ve Türk topluluklarında görülen bu inanış daha sonra diğer topluluklara yayılmıştır. Günümüzde hala birçok ülkede şamanizm inancını görebiliriz. Şaman dinine ait insanlara şamanist denir. Şamanistler Allah’a inanırlar fakat peygamber ve kitaplarına inanmazlar. Daha çok yaratıcının dünyayı yarattığını daha sonra da insanlara bıraktığına inanırlar.

  Şamanizm
  cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
  Çerez Kullanımı

  Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.